Rapor

Toplantı No:

2

Toplantı Tarihi:

19.10.2018

Toplantı Yeri:

TMMOB

Denetleme Tarihi               : 19 Ekim 2018

Denetleme Dönemi           : 01 Temmuz 2018 – 30 Eylül 2018

Denetlemeye Katılanlar:     Halil İbrahim YİĞİT

                                                  Nadir AVŞAROĞLU        

                                                  İlter ÇELİK

                                                  Mehmet Zeki BARUTCU

                                                  Mehmet Nuri HATİÇOĞLU

                                                 

Kurulumuz yapmış olduğu toplantıda; Oturum Başkanlığına Mehmet Nuri HATİÇOĞLU’nu, Oturum Yazmanlığına Nadir Avşaroğlu’nu seçmiştir. Denetleme sırasında TMMOB Sayman Üyesi Tores DİNÇÖZ, TMMOB Genel Sekreteri Dersim GÜL ve Muhasebe Görevlisi İhsan AYDIN'dan mali konularda gerekli bilgiler alınmıştır.

Denetleme Kurulumuz aşağıda belirtilen hususları tespit etmiştir.

1- Yönetim Kurulu Karar Defteri incelemesinde;

a. 11 Ağustos 2018 – 28 Eylül 2018 (45.Dönem) tarihleri arasında 3 (üç) toplantı yaptığı ve 86 (seksenaltı) karar aldığı,

b. Yönetim Kurulu kararlarının usulüne uygun olarak alındığı ve imzalandığı görülmüştür.

2- Kasa incelenmesi;

19 Ekim 2018 tarihi saat 14.00 itibariyle yapılan kasa sayımında, kasada 572,22 (beşyüzyetmişiki Türk Lirası yirmiiki Kuruş) TL bulunduğu, bu rakamın muhasebe kayıtları ile uygun olduğu ve TMMOB 45.Dönem Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği'nin 10. maddesine titizlikle uyulduğu görülmüştür.

3- Demirbaş Defteri incelemesinde;

Demirbaş Defteri'nin usulüne uygun ve düzenli şekilde tutulduğu görülmüştür.

4-Banka Hesapları incelemesinde;

Banka mevcutlarına ilişkin hazırlanan tutanak EK-1 dedir.

5- Çek – Senet  Hesapları incelenmesinde;

Çek ve senetlerin hesaplarına ilişkin hazırlanan tutanak EK-1 dedir.

6- Defter ve Muhasebe kayıtlarının incelenmesinde;

Muhasebe kayıtlarının ve defterlerin usulüne uygun, titiz ve düzenli şekilde tutulduğu görülmüştür.

7- Oda Ödentileri;

a- Yapılan incelemede TMMOB 45. Dönem Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği’nin 2.maddesi gereğince yapılan ödemelerin gerçekleşme durumlarını gösteren tabloların Odalara düzenli olarak gönderildiği görülmüştür.

b- Bir önceki toplantıda; Birlik hissesi ödentilerini bu dönem içerisinde tamamlamamış olan Elektrik Mühendisleri Odası, Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası ve İçmimarlar Odası’na yazı yazılarak ödemelerinin ivedilikle tamamlanmasının istenmesine kararından sonra 30 Eylül 2018 tarihi itibariyle Elektrik Mühendisleri Odası’nın birlik hissesi ödentilerini ödediği, Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası’nın hiç ödeme yapmadığı ve İçmimarlar Odası’nın kısmen ödeme yaptığı tespit edilmiştir.

c- Odalarımızın, “TMMOB Teoman ÖZTÜRK Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi” katkı payı borçlarını % 98,08 oranında tamamlandığı, borçlu Odaların ödeme planı çerçevesinde ödemelere devam ettikleri saptanmıştır. Ancak üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen halen ödemelerini tamamlamamış bulunan Odalarımızın borçlarını ivedilikle tamamlaması konusunda girişimlerin yapılması gerekmektedir.

8- Diğer Hususlar;

a- 30 Eylül 2018 tarihinde yapılan TMMOB Denetleme Kurulu Üyeleri ile Oda Denetleme Kurulu Üyeleri ve Sayman Üyeleri ortak toplantısı sonuçlarının değerlendirilmesi sonucunda Odalarımızda farklı uygulamaların yapıldığı görülmüştür. Bu bağlamda; TMMOB Yönetim Kurulu’nca belirlenecek gerekli konularda TMMOB ve Odalarımızla birlikte benzer ortak eğitim toplantıların yapılmasına,

b- Önceki Denetleme Raporumuzda da belirtildiği üzere, Oda Denetleme Kurulu Raporları’nın, usulüne uygun ve düzenli olarak Birliğimize gönderilmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesinin tüm odalarımıza bir kez daha hatırlatmasına,

 • TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesislerinin daha efektif ve verimli kullanılması konusunda Yönetim Kurulunun çalışma yapmasına,
 • Birlik faaliyetlerinin aksamaması açısından Odaların Birlik hisselerini zamanında ödenmesi konusunda hassasiyet gösterilmesine,

karar verilmiştir.

 

Mehmet Nuri HATİÇOĞLU (Denetleme Kurulu Üyesi), Nadir AVŞAROĞLU (Denetleme Kurulu Üyesi), İlter ÇELİK (Denetleme Kurulu Üyesi), Mehmet Zeki BARUTCU (Denetleme Kurulu Üyesi), Halil İbrahim YİĞİT (Denetleme Kurulu Üyesi)                          

 

EKLER :

 • Kasa-Banka-Çek-Senet Tutanağı,
 • TMMOB Kadro Cetveli,
 • Genel Mizan (01 Nisan 2018 – 30 Eylül 2018 (6 Aylık))
 • TMMOB 01 Nisan 2018 – 30 Eylül 2018 Dönemi (6 Aylık) Gerçekleşen Gelir-Gider Bütçesi,
 • TMMOB Hissesi Ödenti Çizelgesi (01 Nisan 2018 – 30 Eylül 2018 itibariyle),
 • TMMOB Teoman ÖZTÜRK Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi Odalar Katkı Payı Ödenti Çizelgesi (30 Eylül 2018 itibariyle),
 • Genel Mizan (01 Nisan 2018 – 18 Ekim 2018)
 • TMMOB Hissesi Ödenti Çizelgesi (01 Nisan 2018 –  18 Ekim 2018 itibariyle),
 • TMMOB Teoman ÖZTÜRK Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi Odalar Katkı Payı Ödenti Çizelgesi (18 Ekim 2018 itibariyle),
 • Tapu Fotokopileri,