Rapor

Toplantı No:

4

Toplantı Tarihi:

19.04.2019

Toplantı Yeri:

TMMOB

TMMOB 45. DÖNEM
IV. DENETLEME KURULU RAPORU

 

Denetleme Tarihi               : 19 Nisan 2019

Denetleme Dönemi           : 01 Ocak 2019 – 31 Mart 2019

Denetlemeye Katılanlar    : Halil İbrahim YİĞİT, İlter ÇELİK, Mehmet Nuri HATİÇOĞLU

Kurulumuz yapmış olduğu toplantıda; Oturum Başkanlığına İlter ÇELİK’i, Oturum Yazmanlığına Mehmet Nuri HATİÇOĞLU’nu seçmiştir. Denetleme sırasında TMMOB Genel Sekreteri Dersim GÜL ve Muhasebe Görevlisi İhsan AYDIN'dan mali konularda gerekli bilgiler alınmıştır.

Denetleme Kurulumuz aşağıda belirtilen hususları tespit etmiştir.

1- Yönetim Kurulu Karar Defteri incelemesinde;

a. 08 Şubat 2019 – 13 Nisan 2019 (45.Dönem) tarihleri arasında 4 (dört) toplantı yaptığı ve 51 (ellibir) karar aldığı,

b. Yönetim Kurulu kararlarının usulüne uygun olarak alındığı ve imzalandığı görülmüştür.

2- Kasa incelenmesi;

19 Nisan 2019 tarihi saat 14.00 itibariyle yapılan kasa sayımında, kasada 1.074,72 (binyetmişdört Türk Lirası yetmişiki Kuruş) TL bulunduğu, bu rakamın muhasebe kayıtları ile uygun olduğu ve TMMOB 45. Dönem Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği'nin 10. maddesine titizlikle uyulduğu görülmüştür.

3- Demirbaş Defteri incelemesinde;

Demirbaş Defteri'nin usulüne uygun ve düzenli şekilde tutulduğu görülmüştür.

4-Banka Hesapları incelemesinde;

Banka mevcutlarına ilişkin hazırlanan tutanak EK-1 dedir.

5- Çek – Senet Hesapları incelenmesinde;

Çek ve senetlerin hesaplarına ilişkin hazırlanan tutanak EK-1 dedir.

6- Defter ve Muhasebe kayıtlarının incelenmesinde;

Muhasebe kayıtlarının ve defterlerin usulüne uygun, titiz ve düzenli şekilde tutulduğu görülmüştür.

7- Oda Ödentileri;

a- Yapılan incelemede TMMOB 45. Dönem Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği’nin 2.maddesi gereğince yapılan ödemelerin gerçekleşme durumlarını gösteren tabloların Odalara düzenli olarak gönderildiği görülmüştür.

b- 2018 yılı (01 Nisan 2018 – 31 Mart 2019) Oda ödentilerinin başarılı (%93,38) bir şekilde ve büyük ölçüde tahsil edildiği, Elektrik Mühendisleri Odası, Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası’nın 2018 yılını borçlu kapattıkları görülmüştür.

c- 2018 yılı birlik hissesi ödentilerini bu dönem içerisinde tamamlayamamış olan Elektrik Mühendisleri Odası, Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası’na yazı yazılarak ödemelerinin ivedilikle tamamlanmasının istenmesine karar verilmiştir.  

d- Odalarımızın, “TMMOB Teoman ÖZTÜRK Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi” katkı payı borçlarını % 98,68 oranında tamamlandığı, borçlu Odaların ödeme planı çerçevesinde ödemelere devam ettikleri saptanmıştır.

8- Diğer Hususlar;

Önceki Denetleme Raporumuzda da belirtildiği üzere, Oda Denetleme Kurulu Raporları’nın, usulüne uygun ve düzenli olarak Birliğimize gönderilmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi konusunun hatırlatma yapılmasına rağmen halen denetleme kurulu raporunu eksik gönderen Bilgisayar Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Gemi Mühendisleri Odası, Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Meteoroloji Mühendisleri Odası ve Şehir Plancıları Odası’na konunun bir kez daha hatırlatılmasına,

karar verilmiştir.

 

Halil İbrahim YİĞİT (Denetleme Kurulu Üyesi), İlter ÇELİK (Denetleme Kurulu Üyesi),  Mehmet Nuri HATİÇOĞLU (Denetleme Kurulu Üyesi),

 

EKLER :

  • Kasa-Banka Tutanağı,
  • TMMOB Kadro Cetveli,
  • TMMOB 2018 Yılı (01 Nisan 2018 – 31 Mart 2019) Gerçekleşen Gelir-Gider Bütçesi, Aktarım Cetveli, 31 Mart 2019 Tarihli Mevcut ve Borç Tablosu,
  • TMMOB 2018 Yılı Birlik Hissesi Ödenti Çizelgesi (01 Nisan 2018 – 31 Mart 2019),
  • TMMOB Teoman ÖZTÜRK Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi Odalar Katkı Payı Ödenti Çizelgesi (31 Mart 2019 itibariyle),
  • Tapu Fotokopileri.