Rapor

Toplantı No:

5

Toplantı Tarihi:

26.07.2019

Toplantı Yeri:

TMMOB

TMMOB 45. DÖNEM
V. DENETLEME KURULU RAPORU

Denetleme Tarihi               : 26 Temmuz 2019

Denetleme Dönemi           : 01 Nisan 2019 – 30 Haziran 2019

Denetlemeye Katılanlar:     Halil İbrahim YİĞİT, Nadir AVŞAROĞLU, İlter ÇELİK, Mehmet Zeki BARUTCU, Mehmet Nuri HATİÇOĞLU

                                                 

Kurulumuz yapmış olduğu toplantıda; Oturum Başkanlığına Mehmet Nuri HATİÇOĞLU, Oturum Yazmanlığına Nadir AVŞAROĞLU seçmiştir. Denetleme sırasında TMMOB Sayman Üyesi Tores DİNÇÖZ, TMMOB Genel Sekreteri Dersim GÜL ve Muhasebe Görevlisi İhsan AYDIN'dan mali konularda gerekli bilgiler alınmıştır.

Denetleme Kurulumuz aşağıda belirtilen hususları tespit etmiştir.

1- Yönetim Kurulu Karar Defteri incelemesinde;

a. 11 Mayıs 2019 – 06 Temmuz 2019 (45.Dönem) tarihleri arasında 3 (üç) toplantı yaptığı ve 38 (otuzsekiz) karar aldığı,

b. TMMOB Yönetim Kurulu’nun 11 Mayıs 2019 tarih ve 348 sayılı kararı ile Muhasebe Görevlisi kadrosunda çalışan İhsan AYDIN’ın emeklilik gerekçesi ile istifa ettiği,

c. TMMOB Yönetim Kurulu’nun 11 Mayıs 2019 tarih ve 349 sayılı kararı ile Muhasebe Görevlisi kadrosuna İhsan AYDIN’ın tekrar atandığı,

d. Yönetim Kurulu kararlarının usulüne uygun olarak alındığı ve imzalandığı görülmüştür.

2- Kasa incelenmesi;

26 Temmuz 2019 tarihi saat 14.00 itibariyle yapılan kasa sayımında, kasada 4.471,67 (dörtbindörtyüzyetmişbir Türk Lirası altmışyedi Kuruş) TL bulunduğu, bu rakamın muhasebe kayıtları ile uygun olduğu ve TMMOB 45. Dönem Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği'nin 10. maddesine titizlikle uyulduğu görülmüştür.

3- Demirbaş Defteri incelemesinde;

Demirbaş Defteri'nin usulüne uygun ve düzenli şekilde tutulduğu görülmüştür.

4-Banka Hesapları incelemesinde;

Banka mevcutlarına ilişkin hazırlanan tutanak EK-1 dedir.

5- Çek – Senet Hesapları incelenmesinde;

Çek ve senetlerin hesaplarına ilişkin hazırlanan tutanak EK-1 dedir.

6- Defter ve Muhasebe kayıtlarının incelenmesinde;

Muhasebe kayıtlarının ve defterlerin usulüne uygun, titiz ve düzenli şekilde tutulduğu görülmüştür.

7- Birlik Hissesi payları ile Oda Denetleme Kurulu raporlarını zamanında göndermeyen Odalarımız konusunda Yönetim Kurulu tarafından hassas ve ısrarcı davranmasına karar verilmiştir.

 

Mehmet Nuri HATİÇOĞLU (Denetleme Kurulu Üyesi), Nadir AVŞAROĞLU (Denetleme Kurulu Üyesi), İlter ÇELİK (Denetleme Kurulu Üyesi), Mehmet Zeki BARUTCU (Denetleme Kurulu Üyesi), Halil İbrahim YİĞİT (Denetleme Kurulu Üyesi), 

 

EKLER :

  • Kasa-Banka-Çek-Senet Tutanağı,
  • TMMOB Kadro Cetveli,
  • Genel Mizan (01 Nisan 2019 – 30 Haziran 2019 (3 Aylık))
  • TMMOB 01 Nisan 2019 – 30 Haziran 2019 (3 Aylık) Gerçekleşen Gelir-Gider Bütçesi,
  • TMMOB Hissesi Ödenti Çizelgesi (01 Nisan 2019 – 30 Haziran 2019 itibariyle),
  • TMMOB Teoman ÖZTÜRK Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi Odalar Katkı Payı Ödenti Çizelgesi (30 Haziran 2019 itibariyle),
  • Genel Mizan (01 Nisan 2019 – 25 Temmuz 2019)
  • TMMOB Hissesi Ödenti Çizelgesi (01 Nisan 2019 –  25 Temmuz 2019 itibariyle),
  • TMMOB Teoman ÖZTÜRK Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi Odalar Katkı Payı Ödenti Çizelgesi (25 Temmuz 2019 itibariyle),
  • Tapu Fotokopileri,