Rapor

Toplantı No:

6

Toplantı Tarihi:

18.10.2019

Toplantı Yeri:

TMMOB

TMMOB 45. DÖNEM
VI. DENETLEME KURULU RAPORU

 

Denetleme Tarihi               : 18 Ekim 2019

Denetleme Dönemi           : 01 Temmuz 2019 – 30 Eylül 2019

Denetlemeye Katılanlar:     Halil İbrahim YİĞİT,  Nadir AVŞAROĞLU, İlter ÇELİK, Mehmet Zeki BARUTCU, Mehmet Nuri HATİÇOĞLU

Kurulumuz yapmış olduğu toplantıda; Oturum Başkanlığına İlter ÇELİK, Oturum Yazmanlığına Nadir AVŞAROĞLU seçmiştir. Denetleme sırasında TMMOB Sayman Üyesi Tores DİNÇÖZ, TMMOB Genel Sekreteri Dersim GÜL ve Muhasebe Görevlisi İhsan AYDIN'dan mali konularda gerekli bilgiler alınmıştır.

Denetleme Kurulumuz aşağıda belirtilen hususları tespit etmiştir.

 

1- Yönetim Kurulu Karar Defteri incelemesinde;

a. 03 Ağustos 2019 – 04 Ekim 2019 (45.Dönem) tarihleri arasında 4 (dört) toplantı yaptığı ve 45 (kırkbeş) karar aldığı,

b. Yönetim Kurulu kararlarının usulüne uygun olarak alındığı ve imzalandığı görülmüştür.

2- Kasa incelenmesi;

18 Ekim 2019 tarihi saat 14.30 itibariyle yapılan kasa sayımında, kasada 4.068,33 (dörtbinaltmışsekiz Türk Lirası otuzüç Kuruş) TL bulunduğu, bu rakamın muhasebe kayıtları ile uygun olduğu ve TMMOB 45. Dönem Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği'nin 10. maddesine titizlikle uyulduğu görülmüştür.

3- Demirbaş Defteri incelemesinde;

Demirbaş Defteri'nin usulüne uygun ve düzenli şekilde tutulduğu görülmüştür.

4-Banka Hesapları incelemesinde;

Banka mevcutlarına ilişkin hazırlanan tutanak EK-1 dedir.

5- Çek – Senet Hesapları incelenmesinde;

Çek ve senetlerin hesaplarına ilişkin hazırlanan tutanak EK-1 dedir.

6- Defter ve Muhasebe kayıtlarının incelenmesinde;

Muhasebe kayıtlarının ve defterlerin usulüne uygun, titiz ve düzenli şekilde tutulduğu görülmüştür.

7- Diğer Hususlar;

a- Birlik Hissesi ödentilerini zamanında göndermeyen Odalarımıza gerekli uyarıların yapılması ve bu konuda Yönetim Kurulunun hassas davranmasına,

b- Önceki Denetleme Raporumuzda da belirtildiği üzere, Oda Denetleme Kurulu Raporları’nın, usulüne uygun ve düzenli olarak Birliğimize gönderilmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesinin tüm odalarımıza bir kez daha hatırlatmasına,

karar verilmiştir.

 

EKLER :

  • Kasa-Banka-Çek-Senet Tutanağı,
  • TMMOB Kadro Cetveli,
  • Genel Mizan (01 Nisan 2019 – 30 Eylül 2019 (6 Aylık))
  • TMMOB 01 Nisan 2019 – 30 Eylül 2019 (6 Aylık) Gerçekleşen Gelir-Gider Bütçesi,
  • TMMOB Hissesi Ödenti Çizelgesi (01 Nisan 2019 – 30 Eylül 2019 itibariyle),
  • TMMOB Teoman ÖZTÜRK Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi Odalar Katkı Payı Ödenti Çizelgesi (30 Eylül 2019 itibariyle),
  • Genel Mizan (01 Nisan 2019 – 17 Ekim 2019)
  • TMMOB Hissesi Ödenti Çizelgesi (01 Nisan 2019 –  17 Ekim 2019 itibariyle),
  • TMMOB Teoman ÖZTÜRK Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi Odalar Katkı Payı Ödenti Çizelgesi (17 Ekim 2019 itibariyle),
  • Tapu Fotokopileri,