Rapor

Toplantı No:

7

Toplantı Tarihi:

17.01.2020

Toplantı Yeri:

TMMOB

TMMOB 45. DÖNEM
VII. DENETLEME KURULU RAPORU

Denetleme Tarihi               : 17 Ocak 2020

Denetleme Dönemi           : 01 Ekim 2019 – 31 Aralık 2019

Denetlemeye Katılanlar:     Halil İbrahim YİĞİT, Nadir AVŞAROĞLU, İlter ÇELİK, Mehmet Zeki BARUTCU, Mehmet Nuri HATİÇOĞLU                                             

Kurulumuz yapmış olduğu toplantıda; Oturum Başkanlığına Halil İbrahim YİĞİT, Oturum Yazmanlığına Nadir AVŞAROĞLU seçmiştir. Denetleme sırasında TMMOB Genel Sekreteri Dersim GÜL ve Muhasebe Görevlisi İhsan AYDIN'dan mali konularda gerekli bilgiler alınmıştır.

Denetleme Kurulumuz aşağıda belirtilen hususları tespit etmiştir.

1- Yönetim Kurulu Karar Defteri incelemesinde;

a. 02 Kasım 2019 – 28 Aralık 2019 (45.Dönem) tarihleri arasında 4 (dört) toplantı yaptığı ve 41 (kırkbir) karar aldığı,

b. Yönetim Kurulu kararlarının usulüne uygun olarak alındığı ve imzalandığı görülmüştür.

2- Kasa incelenmesi;

17 Ocak 2020 tarihi saat 14.00 itibariyle yapılan kasa sayımında, kasada 2.047,02 (ikibinkırkyedi Türk Lirası iki Kuruş) TL bulunduğu, bu rakamın muhasebe kayıtları ile uygun olduğu ve TMMOB 45. Dönem Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği'nin 10. maddesine titizlikle uyulduğu görülmüştür.

3- Demirbaş Defteri incelemesinde;

Demirbaş Defteri'nin usulüne uygun ve düzenli şekilde tutulduğu görülmüştür.

4-Banka Hesapları incelemesinde;

Banka mevcutlarına ilişkin hazırlanan tutanak EK-1 dedir.

5- Çek – Senet Hesapları incelenmesinde;

Çek ve senetlerin hesaplarına ilişkin hazırlanan tutanak EK-1 dedir.

6- Defter ve Muhasebe kayıtlarının incelenmesinde;

Muhasebe kayıtlarının ve defterlerin usulüne uygun, titiz ve düzenli şekilde tutulduğu görülmüştür.

7- Diğer Hususlar;

a- 2019 yılı içinde Birlik Hissesi ödentisini göndermeyen Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası’na ödemesini yapması konusunda gerekli uyarıların yapılmasına,

b- Önceki Denetleme Raporumuzda da belirtildiği üzere, Oda Denetleme Kurulu Raporlarını göndermeyen Çevre Mühendisleri Odası, Gemi Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İç Mimarlar Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası, Petrol Mühendisleri Odası ve Peyzaj Mimarları Odalarının düzenleyecekleri denetleme kurulu raporlarını Birliğimize gönderilmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesinin tüm odalarımıza bir kez daha hatırlatılmasına,

karar verilmiştir.

 

EKLER :

  • Kasa-Banka-Çek-Senet Tutanağı,
  • TMMOB Kadro Cetveli,
  • Genel Mizan (01 Nisan 2019 – 31 Aralık 2019 (9 Aylık))
  • TMMOB 01 Nisan 2019 – 31 Aralık 2019 (9 Aylık) Gerçekleşen Gelir-Gider Bütçesi,
  • TMMOB Hissesi Ödenti Çizelgesi (01 Nisan 2019 – 31 Aralık 2019 itibariyle),
  • TMMOB Teoman ÖZTÜRK Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi Odalar Katkı Payı Ödenti Çizelgesi (31 Aralık 2019 itibariyle),
  • Genel Mizan (01 Nisan 2019 – 16 Ocak 2020)
  • TMMOB Hissesi Ödenti Çizelgesi (01 Nisan 2019 –  16 Ocak 2020 itibariyle),
  • TMMOB Teoman ÖZTÜRK Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi Odalar Katkı Payı Ödenti Çizelgesi (16 Ocak 2020 itibariyle),
  • Tapu Fotokopileri,