MADENMO: MADENCİLİK SEKTÖR BİLEŞENLERİNİ “COVİD-19” SALGINI İLE MÜCADELEYE KATKI VERMEYE ÇAĞIRIYORUZ

26.03.2020

Maden Mühendisleri Odası Maden Sektörü bileşenlerini Koronavirüs salgınıyla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla 24 Mart 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

MADENCİLİK SEKTÖR BİLEŞENLERİNİ
“COVİD-19” SALGINI İLE MÜCADELEYE KATKI VERMEYE ÇAĞIRIYORUZ

Tüm Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de insan sağlığını tehdit eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Pandemi” (salgın) olarak tanımlanan “SARS-CoV-2” virüsünün neden olduğu “COVID-19” hastalığına karşı toplumsal dayanışma ile mücadele edilmesi gerektiği açıktır. Bu mücadelede, daha önceki açıklamalarımızda belirttiğimiz gibi öncelikle salgının ülkemizde daha fazla yayılımının önlenmesi ve halkın sağlığının korunabilmesi için gerekli önlemler acilen alınmalıdır.

Bunun yanında, Dünyada da örnekleri görüldüğü üzere virüsün yaygın olarak bulunduğu il ve ilçelerde Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde solunum cihazlarına ihtiyaç olacağı düşünülmektedir. Bu düşünceyle TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak, imkânlarımız dâhilinde, Türk Tabipler Birliği’nin rehberliği ile solunum cihazlarının hibe edilmesine karar verilmiştir. Yeraltı madenciliğinin yoğun olarak yapıldığı iller olan Zonguldak ve Kütahya illerindeki Atatürk Devlet Hastanesi, Gediz Devlet Hastanesi ile Ankara’da bulunan Ankara Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimliklerinin kabulü üzerine bu hastanelere Odamızca 3 adet solunum cihazı hibe edilmiştir.

Bu çalışmada Odamıza yardım ve rehberlik eden Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi ile Ankara ve Zonguldak Tabip Odalarına teşekkür ederiz.

Uzun soluklu ve agresif bir mücadele gerektireceği öngörülen salgın sürecinde yayılımı engelleyecek ve halk sağlığını koruyacak tedbirler hem devletin hem de işverenlerin önceliği olmalıdır. Ancak bu mücadele sadece koruyucu önlemlerle sınırlı kalmamalı ve tedavi edici önlemleri de kapsamalıdır.

Bu doğrultuda “Covid-19” salgınına karşı halkımıza ve sektörümüze elimizden gelen her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğumuzu belirtiyor, madencilik alanında faaliyette bulunan sektör bileşenlerini bu mücadeleye katkı vermeye çağırıyoruz.

 Saygılarımızla,

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu