TMMOB ANKARA İKK: ADNAN KAHVECİ PARKI İÇİN RANTA VE TALANA KARŞI MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ!

16.10.2020

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu Adnan Kahveci Parkının kamusal ve yeşil alan olarak korunması için 16 Ekim 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

İlk kez Vedat Dalokay tarafından proje fikri açıklanan, Ankara`nın planlı gelişen önemli bir konut alanı olan Batıkent`in özgün planında yerleşim nüfusuna göre açık ve yeşil alanlar, sosyal donatı alanları ve konut alanları planlanmıştır. Son dönemlerde odalarımızın açtığı davalara ve kazanımlara rağmen, Atlantis, Gala, özel hastaneler gibi Batıkent semtinin özgün yerleşim dokusuyla uyumsuz yapılaşmalar hukuka ve kamu yararına aykırı şekilde gerçekleştirilmiştir.

Batıkent`in merkezi bir noktası olan Ergazi Mahallesi`nde yer alan Adnan Kahveci Parkı ise 24 yıldır tüm Batıkentliler tarafından park olarak kullanılmaktadır. Son bir yıldır etrafı çevrilerek kullanıma kapatılan park alanının Yenimahalle Belediyesi tarafından düzenlenmesi beklenmekte iken, parkın genişletilerek 15 sene için "Açık Teklif Usulü Artırma" ile Yap-İşlet-Devret modeliyle 09.07.2020 tarihinde ihale edildiği öğrenilmiştir. Park alanının özel şirkete kiralanmasına ilişkin bu ihaleye dayanak oluşturan Belediye Meclisi kararına TMMOB Ankara İKK olarak dava açılmıştır.

Adnan Kahveci Parkı için yürütülen süreç şeffaflık ve katılımcılıktan uzaktır

Projeye ilişkin Yenimahalle Belediyesi`nden bilgi talep edilmesine rağmen, belediye yetkilileri yazılarımıza hiç bir şekilde cevap vermemiş, ihaleye dayanak oluşturan meclis kararını internet sitesinde yayımlamamış ve projeye dair tüm bilgileri şeffaflık ve katılımcılıktan uzak bir tavır alarak saklamıştır.

Adnan Kahveci Park alanında yaptığımız incelemeler, belediye yetkilileri ve Batıkent halkı ile yaptığımız yüz yüze görüşmelerden edindiğimiz bilgiye göre, parkın kuzeyinde ve doğusunda bulunan 13.600 metrekarelik alan da park alanına dahil edilmiş ve toplamda 33.580 metrekarelik alan için avan proje hazırlanmıştır. Yapılan İhale kapsamında 500 metrekarelik sosyo-kültürel tesis alanı, 320 metrekarelik market alanı, 80 metrekarelik idari bina, 90 metrekarelik kafeterya ve 17 metrekarelik gözleme evi olmak üzere yaklaşık 1000 metrekarelik kapalı alan yapılması öngörüldüğü bilgisi edinilmiştir.

Kamuya ait park alanlarının bakımı Belediyelerin görevi olup, ihale ile yetki devredilemez

Adnan Kahveci Parkı, Yenimahalle Belediyesi`nin tasarrufu altındaki kamuya ait bir park alanıdır. Parkın alanının 15 yıl süre için ihale edilerek bir özel şirkete kiraya verilmesi, belediyenin düzenli bakımını yapma görev ve sorumluluğunu devretmesi anlamını taşımaktadır.

Kamusal ihtiyaçları karşılamak, kamuya ait taşınmazların düzenli bakımını sağlamak ve kamu yararına hizmet sunmak, belediye yönetiminin asli görevleri arasındadır. Park alanlarının bakımından ve kamusal niteliğinin korunmasından öncelikle ilgili yerel yönetimler sorumludur. Kamu tasarrufu altındaki alanların özel şirketlere kiraya verilmesi şehircilik ilkelerine ve mevzuatına açıkça aykırıdır.

Park alanında Yap-İşlet-Devret modelinin uygulanması iktidar tarafından hazırlanan kanuna dahi aykırıdır

İmar Planında belirlenmiş olduğu üzere Adnan Kahveci Parkı bir park alanıdır. 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun kapsamında yap-işlet ve devret modelinin uygulanabileceği alanlar açıklanmıştır. Yeşil alan olarak planlanan park alanlarında, iktidarın "mega" projelerinde kullandığı yap işlet devret modelinin uygulanması kanuna aykırıdır.

Adnan Kahveci Parkı 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine göre "umumi hizmet alanı"dır ve başka maksatla kullanılamaz

Adnan Kahveci Parkı, 3194 sayılı İmar Kanunu`nun 18. Maddesine göre düzenleme ortaklık payı ile oluşturulmuş kamusal bir park alanıdır. Mevzuat kapsamında park alanları "umumi hizmet alanı" olarak tanımlanmış olup, umumi hizmet alanları başka maksatlarla kullanılamaz.

Yapılaşma koşullarında ve kullanım kararlarında değişiklikler öncelikle bir imar planı değişikliğiyle onaylanmak zorundadır. Alanda hiçbir plan değişikliği kararı olmadan İmar Kanunu ve mevzuatlara aykırı işlem yapılmaktadır.

Adnan Kahveci Parkı kamusal bir park alanı, acil durum toplanma mekânıdır

Plansız yapılan her müdahale, Ankara`nın önemli bir yerleşim alanı olan Batıkent`in sosyal donatı ve yeşil alan dengesinin bozulmasına neden olacaktır. Adnan Kahveci Parkı aynı zamanda acil durum toplanma alanıdır. Yapılması öngörülen proje nedeniyle, park alanının etrafı duvar ile kuşatılmış, herkesin kullanımına açık olması gereken park alanının erişilebilirliği kısıtlanmıştır. Giriş ve çıkışlarının sınırlandırılması, güvenlik önlemi adı altında yalnızca belirli noktalardan erişimin sağlanması parkın kamusal niteliğine zarar vermektedir.

Parkına sahip çıkan Batıkent Halkının yanındayız!

Adnan Kahveci Parkı`nı 24 yıldır kullanan Batıkent halkı, parkın kamusal bir yeşil alan olarak kullanılması için mücadele etmektedir. Park alanını ücretsiz ve eşit şekilde kullanmasını, kamu yararının gözetilerek parkın yapılaşma ve ticarileşmeye konu edilmemesini savunan, ranta ve talana karşı halk için yeşil alanlarına sahip çıkan Batıkent halkıyla dayanışmamızı sürdürüyoruz.

Adnan Kahveci Parkı`nın kamusal ve yeşil alan olarak korunması için mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz. 

TMMOB Ankara İKK