45. Dönem Bilirkişilik Çalışma Grubu - 4 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

5

Toplantı Tarihi:

09.01.2019

Toplantı Saati:

18:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Niyazı KARADENİZ

TMMOB

Gülsüm SÖNMEZ

TMMOB

Bülent AKÇA

TMMOB

Mutlu PAYASLIOĞLU

Bilgisayar MO

Fatih YILMAZ

Gemi MO

Ayfer Güçlü ARAS

Kimya MO

Hüseyin KAYA

MMO

Muteber OSMANPAŞAOĞLU

Mimarlar O

Leman ARDOĞAN

Mimarlar O

Osman TÜZÜN

KMO

Metin SAĞDIÇOGLU

Elektrik MO

Timur Bilinç BATUR

Harita ve Kadastro MO

Erdoğan BALCIOĞLU

İMO

Hülya GÜRSOY

Peyzaj MO

Şelale BALAMBAR

Şehir PL.

Mehtap ERCAN BİLGİN

Ziraat MO

 

 

Bilirkişilik Çalışma Grubu ilk toplantısı 09.02.2019 tarihinde yukarıdaki katılımcılarla yapıldı.

 

 

KARARLAR

 

  1. TMMOB 3. Bilirkişilik Çalıştayı atölyelerinin oluşturulmasına ( 3 konu başlığında 3 atölye)
  • 6754 Sayılı Yasa Kapsamında Bilirkişilik Eğitimleri:
  • 6754 Sayılı Yasa Kapsamında Bilirkişilik Uzmanlık Alanları:
  • 6754 Sayılı Yasa Kapsamında Bilirkişilik Başvuruları ve Kabul şartları:
  •  
  1. Atölyeler ile Çalışma Grubunu ortak toplantısının 1 Şubat 2019 tarihinde İMO Rüştü Özal toplantı salonunda yapılmasına,

 

  1.  Geçen dönemde hazırlanan  ‘’TMMOB ve Bağlı Odalarınca Bilirkişilik Mevzuatının YürürlüğeGirdiği Tarihten İtibaren Bu Güne Kadar Bilirkişilik Alanında Yaşanan ve Tespit Edilen Sorunlar ve Çözüm Önerileri -25.07.2018’’ raporunun güncellenerek el kitabı şeklinde basılması konusunda; adı geçen  ‘’Raporun’’ çalışma grubu üyeleri ile paylaşılması ve gelen görüşler ile rapora son şeklinin verilmesine,

 

  1. ’İç Mevzuat Çalışmaları’’ alt komisyon çalışmalarının devamına ve öncelikle TMMOB Bilirkişilik Yönetmeliğinin güncellenmesi çalışmalarının yapılmasına,

 

  1. Bir sonraki toplantının 21 Şubat 2019 tarihinde saat 18.00 da TMMOB toplantı salonunda yapılmasına,

 

 

 

KARAR VERİLDİ.