45. Dönem Bilirkişilik Çalışma Grubu -7 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

7

Toplantı Tarihi:

14.03.2019

Toplantı Saati:

18:00

ADI SOYADI

BİRİMİ

Niyazı KARADENİZ

TMMOB

Gülsüm SÖNMEZ

TMMOB

Bülent Akça

TMMOB

Işıl ARSLAN

ÇMO

Mutlu PAYASLIOĞLU

Bilgisayar MO

Mustafa YAĞMUR

JMO

Alaaddin POYRAZ

İç Mimarlar

Muteber OSMANPAŞAOĞLU

MO

Buket Y. ECEMİŞ

JMO

Leman ARDOĞAN

Mimarlar O

Derya BARAN

MMO

Muharrem TORALIOĞLU

Maden MO

Harun ERPOLAT

MMO

Timur Bilinç BATUR

Harita ve Kadastro MO

Erdoğan BALCIOĞLU

İMO

Hülya GÜRSOY

Peyzaj MO

Elif Bahar BARUT

Peyzaj MO

Dr. Fatih YILMAZ

Gemi MO

 

 

 

 

 

 

 

Bilirkişilik Çalışma Grubu ilk toplantısı 14.03.2019 tarihinde yukarıdaki katılımcılarla yapıldı.

 

 

 

KARARLAR

 

  1. TMMOB 3. Bilirkişilik Çalıştayı kapsamında odaların temsilcilerinden oluşan atölyelerinin oluşan, ancak atölye raporuna hiçbir katkı koymayan üyelerin raporu hazırlayanlar bölümünde yer almamasına,

 

  1. TMMOB 3. Bilirkişilik Çalıştayı atölye raporlarının Çalışma grubu yürütmesi tarafından gözden geçirilerek, konu tekrarı olmaması için  ortak konuların tespit edilmesi ve bu konuların atölye yürütmelerine bildirilmesine,

 

  1. İç mevzuat alt komisyon çalışması olan son şeklinin çalışma grubu ile paylaşılan ‘’TMMOB Bilirkişilik Yönetmeliği’’nin çalışma grubundan geçmiş halinin gereği için Genel Sekreterliğe iletilmesine,

 

  1. Bir sonraki toplantının 04 NİSAN 2019 tarihinde saat 18.00 da TMMOB toplantı salonunda yapılmasına,

 

 

KARAR VERİLDİ.