45. Dönem Emekli Mühendis, Mimar Ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma Grubu - 15 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

15

Toplantı Tarihi:

23.01.2020

Toplantı Saati:

16:30

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Ekrem Poyraz

TMMOB

Kadir Dağhan

Gıda M.O

Ayhan Kösebalaban

Jeoloji M.O

Halim Karan

İnşaat M.O

Fatma Doğan

Peyzaj M.O

Mahinur Şahbaz

Ziraat M.O

 

Emekli mühendis, mimar ve şehir plancılarının sorunları çalışma grubu on beşinci toplantısını 23 Ocak 2020tarihinde saat 16:30 da TMMOB’de yaptı.

Gündem :

1- Sosyal Güvenlik Yasa Taslağının hazırlık sürecinde oluşturulan Emek Platformu çalışmaları üzerinde görüşme,

2- Onbirinci Kalkınma Planının (2019 -2023) yaşlılık politikaları ve emeklilik açısından incelenmesi.

Toplantı sonucunda;

1- TTB  ile görüşmenin gerçekleştirilmesi için uygun bir tarihin ayarlanması,

2- İllerde emekli sorunlarının görüşülmesi için düşünülen toplantıların birkaç ilde de olsa yapılması için çalışma yürütülmesi,

3- Çalışma Raporunun nisan ayında tamamlanması kararları alındı.

4- Önümüzdeki toplantının 20 Şubat 2020 tarihinde 16:30 da yapılmasına karar verildi.