45. Dönem İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu - 6 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

6

Toplantı Tarihi:

09.05.2019

Toplantı Saati:

18:30

Toplantı Yeri:

TMMOB

 

ADI SOYADI

BİRİMİ

Mehmet Çelik

TMMOB

Eren Şahiner

TMMOB

Asuman Yıldırım

EMO

İbrahim Oğur

İçmimarlar O.

Haydar Mesut Arslan

İMO

Mustafa Yağmur

JMO

Murat Can Ocaktan

Metalurji ve Malz. MO

Serkan Kulaksız

Meteoroloji MO

Bedri Tekin

MMO

Emre Doğan

PMO

 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu 6. toplantısını 9 Mayıs 2019 tarihinde yaptı.

  1. Geçmiş dönemlerde mevzuata ilişkin oluşturulan görüş ve çalışmaların mail grubuna gönderilmesine,
  2. İSG Uzmanlarının Sorunları Çalıştayı kapsamında mevzuata yönelik tespit ve önerilere ilişkin taslak metin oluşturulması için İbrahim Oğur (İçmimarlar Odası) görevlendirilmesine,
  3. Taslak olarak hazırlanan tip sözleşmenin mail grubuna gönderilmesine,
  4. Çalıştay sonuçları arasında yer alan İSG uzmanlarının eğitimleri, İSİG Entitüsü, meslek hastalıkları konusunda ortak çalışma, İSG Uzmanlarının örgütlenmesi ve bir araya getirilmesi gibi konuların gündeme getirilerek TMMOB Yönetim Kurulu’na önerilmesine,
  5. Bir sonraki toplantı tarihinin mail grubunda belirlenmesine,

karar verilmiştir.