45. Dönem Jeotermal Enerji Santrallerinin Büyük Menderes Havzasına Çevresel Etkileri Raporu Komisyonu - 1 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

1

Toplantı Tarihi:

05.08.2019

Toplantı Saati:

18:30

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Selçuk Uluata

TMMOB

Baki Remzi Suiçmez

TMMOB

Dersim Gül

TMMOB

Eren Şahiner

TMMOB

Mehmet Soğancı

MMO

 

TMMOB Jeotermal Enerji Santrallerinin Büyük Menderes Havzasına Çevresel Etkileri Raporu Komisyonu ilk toplantısı 5 Ağustos 2019 tarihinde yukarıdaki katılımcılarla yapıldı.

Toplantıda genel bilgilendirme ve değerlendirme yapıldıktan sonra;

  1. Rapor ana çerçevesinin Baki Remzi Suiçmez tarafından iletişim grubuna atılmasına,
  2. Etkinlik taslak programının iletişim grubuna gönderilmesine,
  3. Gerçekleştirilecek etkinlik için isim havuzu oluşturulmasına,
  4. Rapor’un özetinin gerçekleştirilecek etkinlikte sunulmasına,

karar verildi.