45. Dönem Kanal İstanbul Raporu Komisyonu - 3 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

3

Toplantı Tarihi:

27.11.2018

Toplantı Saati:

13:00

Toplantı yeri            : Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

ADI SOYADI

BİRİMİ

Tores Dinçöz

TMMOB

Murat Fırat

TMMOB

Uğur Bayraktar

EMO

Mahmut Aytaş

GEMİMO

Nusret Suna

İMO

Mustafa Aksak

JMO

Cafer Yıldız

MMO

Mücella Yapıcı

MO

Esin Köymen

MO

Av. Berna Çelik

MO

Pınar Giritlioğlu

ŞPO

Saim Oğuzülgen

Bahçeşehir Üniversitesi Türk Boğazları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAU-TÜRBAM) - Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği

Kanal İstanbul Raporu Komisyonu ilk toplantısı 27 Kasım 2018 tarihinde;

  • İBB – Çevre ve Şehircilik Bak. – Ulaşım ve Altyapı Bak. Arasında imzalanan protokolün iptali için dava açılması süreci.
  • Kanal İstanbul Rapor için yapılacak çalışmalar
  • Basında çıkan haber ve yorumlar
  • Teknik değerlendirmeler
  • Kamuoyu bilgilendirmeleri

gündemleriyle yukarıdaki katılımcılarla yapıldı. Toplantıda, dönem içerisinde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.Toplantıda genel bilgilendirme ve değerlendirme yapıldıktan sonra;

  1. Hava / uydu görüntüleri ile tespit yapılması amacıyla ücretli / ücretsiz olarak kullanılabilecek kaynakların araştırılmasına,
  2. Ocak ortasında yetiştirilmesi planlanan Kanal İstanbul Raporu için Aralık 2018 sonuna kadar tüm bileşenlerin kendi raporlarını hazırlanmasnına, 25.12.2028 tarihli toplantıya üyelerin hazırlık ve belgeleri ile katılmasına,
  3. Bir sonraki toplantının 25 Aralık 2018 saat 13.00’da Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde gerçekleştirilmesine

 karar verildi.