45. Dönem KHK İle İhraç Edilen Mühendis Mimar Şehir Plancıları Çalışma Grubu - 14 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

14

Toplantı Tarihi:

20.02.2020

Toplantı Saati:

18:30

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Deniz Kimyon

TMMOB

Sezgin Çalışkan

TMMOB

Can Deniz Akdemir

HKMO

Erşat Akyazı

Maden M.O.

Selma Aslan

MO

Dilek Karabulut

ŞPO

 

“KHK ile İhraç Edilen Mühendis Mimar Şehir Plancıları Çalışma Grubu” ondördüncü toplantısı 20 Şubat 2020 tarihinde yukarıdaki katılımcılarla TMMOB’de yapıldı.

Toplantıda genel bilgilendirme ve değerlendirme yapıldıktan sonra;

1-  Çalışma Grubu Rapor Taslağı: Raporun taslağı gözden geçirildi. Raporun bütünselliği için Dilek Karabulutun görevlendirilmesine. Sonuç bölümümün geliştirilmesine, Sunuş kısmının gözden geçirilmesine, bu hazırlıkların Mart ayının

ilk yarısında tamamlanmasına.

2- Hukuki Destek Konusu: Bu konuda yapılan yazılığı hazırlığın eksikliklerinin Giderilmesine, Avukatlar ile 5-6-7 Mart 2020 tarihlerinden birinde görüşme yapılmasına, tip davaların oluşturulması amacıyla yaşanan sorunlara dair bilgi-belge edinmek için açılması için ihraç sayısının fazla olduğu Diyarbakır ve Van İKK ile görüşülmesine.

3- İhraç edilen mmşp’ler hakkında önümüzdeki döneme dair yapılacak çalışmaları geliştirmek üzere Oda genel kurullarına sunulacak önerge taslaklarının Can Deniz Akdemir tarafından hazırlanmasına,

4- Sonraki toplantı tarihinin 12 Mart 2020 Perşembe günü saat 13:00’da TMMOB’de yapılmasına,

Karar verilmiştir.