45. Dönem KHK İle İhraç Edilen Mühendis Mimar Şehir Plancıları Çalışma Grubu - 16 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

16

Toplantı Tarihi:

19.02.2021

Toplantı Saati:

20:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Deniz Kimyon

TMMOB

Şerefhan Aydın

TMMOB

Sezgin Çalışkan

TMMOB

Ozan Devrim Yay

Çevre M.O

Mehmet Kara

Elektrik M.O

Can Deniz Akdemir

Harita ve Kad. M.O

Özgür Topçu

İnşaat M.O

Dündar Çağlan

Jeoloji M.O

Erşat Akyazı

Maden M.O

Mehmet Sarıca

Makina M.O.

Gül Köksal

Mimarlar. O

Şihat Şengal

Ziraat M.O

 

KHK ile İhraç Edilen Mühendis Mimar Şehir Plancıları Çalışma Grubu’nun onaltıncı toplantısı 19 Şubat 2021 tarihinde TMMOB’da yapıldı.

Toplantıda genel bilgilendirme ve değerlendirme yapıldıktan sonra;

1- Çalışma Grubu sekreteryası oluşturukdu, Başkan Gül Köksal, Başkan Vekili Erşat Akyazılı, Yazman olarak Deniz Akdemir’in görevlendirilmesine,

2- Yapılacak çalışmalar üzerine genel bir program oluşturulması için değerlendirilmelerde bulunularak hazırlık yapılmasına,

3- KHK ile ihraç edilen MMŞP’na ilişkin  TMMOB’ye bağlı odaların üyeleriyle yaptığı toplantılar ve khk lı üyeleri ile iletişime geçilmesi ve komisyon üyelerinin bu yönde çalışma yapmasına

4- Hukuki çalışmaları takip etmek amacıyla son durumu değerlendirmek ve gerekli görüşmeleri gerçekleştirmek üzere Gül Köksal, Deniz Kimyon, Erşat Akyazı ve Deniz Akdemir’in görevlendirilmesine,

5- Bir sonraki toplantının 12 Mart 2021 Cuma günü 20.00 da gerçekleştirilmesine,

 

Karar verilmiştir.