45. Dönem KHK İle İhraç Edilen Mühendis Mimar Şehir Plancıları Çalışma Grubu - 18 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

18

Toplantı Tarihi:

12.04.2021

Toplantı Saati:

21:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Deniz Kimyon

TMMOB

Sezgin Çalışkan

TMMOB

Mehmet Kara

Elektrik M.O.

Özgür Topçu

İnşaat M.O

Mehmet Sarıca

Makina M.O.

Gün Işık

Mimarlar O.

Gül Köksal

Mimarlar. O

Ömer Faruk Aytin

Peyzaj M.O

Dilek Karabulut

Şehir Pl.O.

Abdüssamed Ucaman

Ziraat M.O.

 

 

 

KHK ile İhraç Edilen Mühendis Mimar Şehir Plancıları Çalışma Grubu’nun onsekizinci toplantısı 12 Nisan 2021 tarihinde TMMOB’da yapıldı.

Toplantıda genel bilgilendirme ve değerlendirme yapıldıktan sonra;

1- Hukuki sürece dair görüşmeler çalışma grubuna aktarılarak bilgilendirme yapıldı, TMMOB Yürütme Kuruluna bilgilendirme yapılmasına konu hakkında çalışma grubunun yöntem önerisinin iletilmesine, uygun olursa Yürütme ve Avukat Ziynet Hanım ile görüşme yapılmasının sağlanmasına, bu konuda Deniz Kimyon’un görevlendirilmesine,

2- Çalışma programında revize yapılarak taslak metnin mail grubunda paylaşılmasına,

3- OHAL KHK ihraçları ve Ohal sonrası ihraçları da kapsayacak şekilde dönem vurgusu yaparak yeni bir tanımlama yapılmasına,

4- Bir sonraki toplantının 20 Mayıs 2021 Perşembe günü 21.00 da gerçekleştirilmesine,

Karar verilmiştir.