45. Dönem KHK İle İhraç Edilen Mühendis Mimar Şehir Plancıları Çalışma Grubu - 2 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

2

Toplantı Tarihi:

26.10.2018

Toplantı Saati:

18:30

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Deniz Kimyon

TMMOB

Sezgin Çalışkan

TMMOB

Melda Yaman

EMO

Mustafa Erdoğan

HKMO

Can Deniz Akdemir

HKMO

Ali Rıza Yücel

İMO

Savaş Karabulut

Jeofizik M.O

Dündar Çağlan

JMO

Erşat Akyazı

Maden M.O.

Selma Aslan

Mimarlar O.

Bedri Tekin

MMO

Dilek Karabulut

Şehir Pl. O.

“KHK ile İhraç Edilen Mühendis Mimar Şehir Plancıları Çalışma Grubu” ikinci toplantısı 26 Ekim 2018 tarihinde yukarıdaki katılımcılarla TMMOB’de yapıldı.

 

Toplantıda genel bilgilendirme ve değerlendirme yapıldıktan sonra;

1- KHK ile İhraç Edilen MMŞP ile ilgili listenin yeniden düzenlenip güncellenmesi konusu üzerine çalışma grubu tarafından hazırlanan anket/bilgi edinme formunun, üyelerine göndermek amacıyla odalara iletilmesi konusunda Deniz Kimyon (TMMOB),’un TMMOB Yönetim Kuruluna bilgi vermesi amacıyla görevlendirilmesine,

2- KHK ile ihraç edilen MMŞP’na ilişkin  TMMOB’ye bağlı odaların belgelendirme ve üye işlemleri ile ilgili olarak farklı uygulamalarının olup olmadığı konusunda odalardan bilgi talep edilmesi hakkında aşağıdaki metnin Odalara iletilmesi talebiyle, Deniz Kimyon’un ilgili çalışma üzerine TMMOB Yürütme Kuruluna bilgi vermesi amacıyla görevlendirilmesine,

“OHAL KHK'ları ile kamudaki görevinden çıkarılan mimar, mühendis ve şehir plancılarının mesleklerini serbest olarak yürütebilmeleri için gerekli her tür belgeleri alma konusunda;

  • Odanızın herhangi bir kolaylık, kısıtlama veya farklı bir uygulaması bulunup bulunmadığının
  • Kamu kurumlarının uygulamaya koyduğu farklı bir uygulaması bulunup bulunmadığının

bildirilmesi hususunda gereğini rica ederiz”

3- OHAL sonrası TMMOB ve Odalar ile ilişkisi olan uluslararası kuruluşları süreç ile ilgili bilgilendirme amacıyla çalışma grubu tarafından hazırlanan bilgilendirme yazısının içerik ve yöntem onayı almak üzere TMMOB Yönetim Kuruluna iletmek için Deniz Kimyon (TMMOB)’un görevlendirilmesine,

4- Çalışma grubu üyeleri tarafından hukuki olarak elde edilen belgelerin, yargı kararlarının, kazanımların çalışma grubunun mail grubunda bilgilendirme ve örnek olması amacıyla paylaşılmasının faydalı olacağına,

5- Hukuki bilgilendirme için oda- birlik avukatlarının çalışmasına ihtiyaç duyulduğuna, odaların bu hususta KHK mağduru üyelerine talep üzerine verebilmesi amacıyla örnek bir yönlendirme-uygulama metnine sahip olabilmesi için birlik avukatları tarafından bir çalışma yapılması talebinin TMMOB Yönetim Kuruluna iletilmesine,  

6- Çalışma grubu çalışma programının netleştirilerek bir sonraki TMMOB Yönetim Kurulu toplantısında sunulmasına,

7- Çalışma grubunun düzenleyeceği çalıştayın içerik, işleyiş ve tarih olarak programlanmasının bir sonraki toplantı da karar altına alınmasına,

8- Dönem içerisinde yapılan çalışmaların ve edinilen bilgilerin toparlanarak dönem sonunda bir rapor haline getirilmesine,

9- Bir sonraki çalışma grubu toplantısının 21 Kasım 2018 Çarşamba günü saat 18:30 ’da yapılmasına

 

Karar verilmiştir.