45. Dönem KHK İle İhraç Edilen Mühendis Mimar Şehir Plancıları Çalışma Grubu - 5 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

5

Toplantı Tarihi:

04.01.2019

Toplantı Saati:

16:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Deniz Kimyon

TMMOB

Sezgin Çalışkan

TMMOB

Can Deniz Akdemir

HKMO

Dündar Çağlan

JMO

Erşat Akyazı

Maden M.O.

Mehmet Sarıca

MMO

Bedri Tekin

MMO

“KHK ile İhraç Edilen Mühendis Mimar Şehir Plancıları Çalışma Grubu” beşinci toplantısı 04 Ocak 2019 tarihinde yukarıdaki katılımcılarla TMMOB’de yapıldı.

Toplantıda genel bilgilendirme ve değerlendirme yapıldıktan sonra;

1- Çalıştay sonrası sonuç bildirgesi hazırlamak üzere alınan notların ve çalıştay ses kayıt çözümlerinin değerlendirilmesine ve bir metin yazılmasına, önerilerin mail grubu üzerinden alınmasına ve son halinin çalışma grubu sekreteryası tarafından netleştirilmesine,

2- Çalışma grubunun hazırlayacağı rapor üzerine bir sonraki toplantıda çalışma grubu üyelerinin önerilerle gelmesine,

3- Ohal İnceleme Komisyonun iki yılını doldurması ve bu süredeki çalışmalarına dair bir basın açıklaması yapılmasına ve konunun gündeme getirilmesinin sağlanmasına,

3- Bir sonraki çalışma grubu toplantısının 19 Şubat 2019 Salı günü saat 14:00 ’da yapılmasına

Karar verilmiştir.