45. Dönem KHK İle İhraç Edilen Mühendis Mimar Şehir Plancıları Çalışma Grubu - 6 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

6

Toplantı Tarihi:

19.02.2019

Toplantı Saati:

18:30

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Deniz Kimyon

TMMOB

Sezgin Çalışkan

TMMOB

Melda Yaman

EMO

Can Deniz Akdemir

HKMO

Halim Karan

İMO

Erşat Akyazı

Maden M.O.

Gül Köksal

MO

Düzgün Çakırca

MO

Serap Höke

MO

Ceren İlter

ŞPO

 

“KHK ile İhraç Edilen Mühendis Mimar Şehir Plancıları Çalışma Grubu” altıncı toplantısı 19 Şubat 2019 tarihinde yukarıdaki katılımcılarla TMMOB’de yapıldı.

Toplantıda genel bilgilendirme ve değerlendirme yapıldıktan sonra;

1- Çalıştay sonuç metninin ve ilgili dokümanların (ankete ilişkin sunum, mevcut dilekçe örnekleri ve mahkeme kararları) çalıştay katılımcılarına ve anket katılımcılarına e-mail yoluyla iletilmesine,

2- Çalıştay notları gözden geçirilerek, Çalıştay sonuç metninin ayrıntılaştırılarak uygun haliyle bilgilendirme amacıyla Oda Genel Merkezlerine iletilmesi talebiyle TMMOB Yürütme Kuruluna sunulmasına; konu hakkında Erşat Akyazılı’nın taslak çalışma yapmasına,

3- TBMM gündeminde ihraçlara dair gündem oluşturma çalışmalarının yapılması ve takip edilmesi amacıyla TBMM’de kurulan Ohal KHK’leri sorunuyla ilgili komisyona sunulmak üzere dosya hazırlığı yapılarak TMMOB Yönetim Kuruluna sunulmasına; konu hakkında Can Deniz Akdemir’in taslak çalışma yapmasına,

4- Çalıştay sonuçları doğrultusunda yapılabilen yerlerde bölgesel çalıştaylar düzenlenmesi amacıyla çalıştayların kapsamı ve yöntemine ilişkin öneri oluşturabilmek için Melda Yaman’ın taslak çalışma hazırlamasına,

5- Bir sonraki çalışma grubu toplantısının 02 Nisan 2019 Salı günü saat 14:00 ’da yapılmasına

 

Karar verilmiştir.