45. Dönem KHK İle İhraç Edilen Mühendis Mimar Şehir Plancıları Çalışma Grubu - 7 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

8

Toplantı Tarihi:

08.05.2019

Toplantı Saati:

17:15

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Deniz Kimyon

TMMOB

Sezgin Çalışkan

TMMOB

Can Deniz Akdemir

HKMO

Selma Aslan

MO

Gül Köksal

MO

Erşat Akyazı

Maden M.O.

Dündar Çağlan

Jeoloji

 

 

 

“KHK ile İhraç Edilen Mühendis Mimar Şehir Plancıları Çalışma Grubu” sekizinci toplantısı 08 Mayıs 2019 tarihinde yukarıdaki katılımcılarla TMMOB’de yapıldı.

 

Toplantıda genel bilgilendirme ve değerlendirme yapıldıktan sonra;

 

1-  Bir önceki toplantı kararlarının üzerinden geçildi. TBMM KHK Komisyonuna iletilecek sorunlarla ilgili yazının gözden geçirilerek son şekli verildi. Yerel çalıştaylardan Diyarbakır Yerel Çalıştayı  15 Haziran 2019, İstanbul Çalıştayı 16 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak İzmir Çalıştayı için 22 veya 23 Haziran 2019 tarihleri öne çıktı, karar beklenecek. Komisyon süreci netleşerek işe iade talebi reddedilen Can Deniz Akdoğan’ın hukuki durumu ile ilgili bilgilendirme yapıldı,

 

2-  KHK’lı üyelerimizin yargılama süreçlerini takibi için geçici süre ile bir hukuk bürosu yada avukat ile anlaşma yapılarak hizmet alınması için TMMOB Yönetim Kurulundan  talepte bulunulmasına,

 

3- Çalışma grubu çalışmalarından sorumlu TMMOB çalışanı Sezgin Çalışkan tarafından toparlanan bilgiler kapsamı içerisinde, KHK’lı üye listelerini gönderenler ve göndermeyen odalara ait liste oluşturulması için Sezgin Çalışkan’ın çalışma yapması veya mevcut bilgileri çalışma grubuyla paylaşmasına,

 

4-  Yerel Seçimlerde seçme ve seçilme hakkını kullanarak seçilen KHK’lı üyelerimize mazbatalarının verilmeyerek seçilme hakkının gasp edilmesine yönelik TMMOB Yönetim Kurulundan açıklama yapmasının talep edilmesine, KHK’lı üyelerimizin seyahat özgürlüğünü kısıtlayan, pasaport verilmemesi ve yurtdışı çıkış yasağı uygulamalarına karşı toplu pasaport başvurusu eylemi yapılmasının TMMOB Yönetim kuruluna öneri yapılmasına,

5- Yerel Kurultaylara katılım için TMMOB üzerinden oda merkezlerine duyuru yapılmasına,

6-  Bir sonraki çalışma grubu toplantısının 26 Haziran 2019 Çarşamba günü saat 14:00 ’da yapılmasına,

 

Karar verilmiştir.