45. Dönem KHK İle İhraç Edilen Mühendis Mimar Şehir Plancıları Çalışma Grubu - 7 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

7

Toplantı Tarihi:

02.04.2009

Toplantı Saati:

17:15

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Deniz Kimyon

TMMOB

Sezgin Çalışkan

TMMOB

Can Deniz Akdemir

HKMO

Selma Aslan

MO

Gül Köksal

MO

Erşat Akyazı

Maden M.O.

Melda Yaman

EMO

Bedri Tekin

MMO

 

“KHK ile İhraç Edilen Mühendis Mimar Şehir Plancıları Çalışma Grubu” yedinci toplantısı 02 Nisan 2019 tarihinde yukarıdaki katılımcılarla TMMOB’de yapıldı.

 

Toplantıda genel bilgilendirme ve değerlendirme yapıldıktan sonra;

 

1-  Oda merkezlerine iletilmek üzere geliştirilen Çalıştay sonuç metninin bir hafta içerisinde odalara gönderilmesine,

2-  Can Deniz Akdemir’in (HKMO) hazırladığı ve e-mail grubuna göndermiş olduğu, TBMM’de kurulan Ohal KHK’leri sorunuyla ilgili komisyona sunulmak üzere dosya hazırlığı çalışmasına dair, çalışma grubu üyelerinin değerlendirmelerinin en kısa sürede tamamlamasına ve raporun detaylandırılarak (ilgili yönetmelik değişikliği vesaire önerisi varsa, örn. emeklilik ile ilgili sorun, SPK konusunun kontrol edilmesi) son halinin verilmesine,

3-  İstanbul, İzmir ve Diyarbakır’da yapılması öngörülen yerel çalıştayların kapsamı ve yöntemine ilişkin Melda Yaman’ın (EMO) hazırladığı çalışma değerlendirildi ve uygun bulundu; bu yöntem çerçevesinin ilgili İKK’larla paylaşılmasına,

4- Çalıştayın çalışma grubu üyelerince yürütülmesinin faydalı olacağına kanaat getirildi,

5- Yapılacak İzmir, İstanbul ve Diyarbakır yerel çalıştaylarının, İzmir İkk’da Dilek Karabulut’un (ŞPO) katılımıyla, İstanbul İKK’da Gül Köksal’ın (Mimarlar Odası),Diyarbakır İkk’da Deniz Akdemir’in (HKMO) katılımıyla takibinin sağlanmasına ve çalıştay programlanmasına dair geri dönüşlerin bir sonraki toplantı tarihine kadar sonuçlandırılmasına,

6- Çalışma grubunca hazırlanacak raporun yerel çalıştay raporları sonrası netleştirilmesi ve (takriben) Ekim 2019 gibi tamamlanmasına,

7-  TBMM’deki ilgili komisyonla görüşmek üzere TMMOB tarafından görüşme talebinin iletilmesine,

8-  Toplantıya katılımı arttırmak ve çalışmaların sürekliliğini sağlamak üzere yapılan değerlendirmeler sonucu çalışma grubu üyeleriyle whatsapp grubu kurulmasına,

9-  Bir sonraki çalışma grubu toplantısının 08 Mayıs 2019 Çarşamba günü saat 14:00 ’da yapılmasına

 

Karar verilmiştir.