45. Dönem KHK İle İhraç Edilen Mühendis Mimar Şehir Plancıları Çalışma Grubu - 9 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

9

Toplantı Tarihi:

26.06.2019

Toplantı Saati:

18:15

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Deniz Kimyon

TMMOB

Sezgin Çalışkan

TMMOB

Can Deniz Akdemir

HKMO

Selma Aslan

MO

Gül Köksal

MO

Erşat Akyazı

Maden M.O.

Dilek Karabulut

ŞPO

Savaş Karabulut

Jeofizik M.O

Mehmet Sarıca

MMO

Halim Karan

İMO

 

“KHK ile İhraç Edilen Mühendis Mimar Şehir Plancıları Çalışma Grubu” dokuzuncu toplantısı 26 Haziran 2019 tarihinde yukarıdaki katılımcılarla TMMOB’de yapıldı.

 

Toplantıda genel bilgilendirme ve değerlendirme yapıldıktan sonra;

 

1-  Diyarbakır, İstanbul, İzmir yerel çalıştayları değerlendirildi.

 

2- KHK Çalışma Grubu raporunun planlanması görüşüldü. KHK Raporu çerçevesinin oluşturulması için Deniz Kimyon ve Erşat Akyazı’nın görevlendirilmesine,

 

3- Yerel çalıştayların Sonuç Bildirgeleri atölye yürütücülerince 22 Temmuza kadar hazırlanması ve mail grubu üzerinden değerlendirmesinin yapılmasına, ardından yönetim kuruluna sunulmasına,

 

4-  Oda Genel merkezlerine ihraç edilen üyelerin listelerinin güncellenmesi amacıyla yazı gönderilmesine,

 

5-  Hukuki destek talep eden üyelerin bilgisinin talep edilmesine,

 

6-  Bir sonraki çalışma grubu toplantısının 25 Eylül 2019 Çarşamba günü saat 12:00 ’da yapılmasına,

 

Karar verilmiştir.