45. Dönem Mesleki Denetim Çalışma Grubu - 1 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

1

Toplantı Tarihi:

13.09.2018

Toplantı Saati:

18:30

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Tores Dinçöz

TMMOB

Birkan Sarıfakıoğlu

TMMOB

Bülent Akça

TMMOB

Hamza Koç

Elektrik M.O.

Okan Özege

Harita ve Kadastro M.O.

İsmail Selçuk Yılmaz

İnşaat M.O.

İbrahim Yılmazoğlu

Maden M.O.

Harun Erpolat

Makina M.O.

Ömer Burak Polat

Mimarlar O.

İlker Onur Özdemir

Şehir Plancıları O.

 

Mesleki Denetim Çalışma Grubu ilk toplantısı 7 Ekim 2016 tarihinde yukarıdaki katılımcılarla yapıldı. Toplantıda 45. Dönem içerisinde çalışma grubu tarafından yapılacak çalışmalar üzerine bilgi alışverişinde bulunuldu.

Toplantı sonucunda;

1- Çalışma Grubu Başkanı           : Harun Erpolat (Makina M.O.)

Başkan Vekili                      : İsmail Selçuk Yılmaz (İnşaat M.O.)

Raportör                               : Songül Üzgün (Mimarlar O.)

olarak belirlenmesine,

 

2- 2013 yılında yayımlanan TMMOB ve Mesleki Denetim Raporunun çalışma grubu üyelerine gönderilmesine

3- Çalışma programını oluşturmak üzere mesleki denetim sürecindeki Odaların çalışma grubundaki temsilcilerinden oluşan bir alt çalışma grubu oluşturulmasına,

4- Mesleki Denetim uygulamalarına ilişkin Oda çalışmaları, Bakanlıklardan Odalarımıza iletilen şikayet yazıları ve bu yazılara verilen yanıtlar ile Danıştay ve İdari Dava Dairelerinin mesleki denetime ilişkin aldığı kararların odalarımızdan istenmesine

5- Odalarımızdan 44. Dönemde istenilen bilgilerin çalışma grubu üyelerine gönderilmesine,

6- Bir sonraki toplantının 18 Ekim 2018 Perşembe günü saat 18:30 da yapılmasına,

 

KARAR VERİLDİ.