45. Dönem Mesleki Denetim Çalışma Grubu - 2 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

2

Toplantı Tarihi:

18.10.2018

Toplantı Saati:

18:30

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Tores Dinçöz

TMMOB

Bülent Akça

TMMOB

Hamza Koç

Elektrik M.O.

Bahri Ceyhan

Harita ve Kadastro M.O.

Serap Dedeoğlu

İnşaat M.O.

İbrahim Yılmazoğlu

Maden M.O.

Harun Erpolat

Makina M.O.

Songül Üzgün

Mimarlar O.

H. Özge İdali Özden

Peyzaj M.O.

İlker Onur Özdemir

Şehir Plancıları O.

Sefa Apaydın

Ziraat Mühendisleri Odası

 

Mesleki Denetim Çalışma Grubu ikinci toplantısı 18 Ekim 2018 tarihinde yukarıdaki katılımcılarla yapıldı. Toplantıda 45. Dönem içerisinde çalışma grubu tarafından yapılacak çalışmalar üzerine bilgi alışverişinde bulunuldu.

Toplantı sonucunda;

1-  Harun Erpolat tarafından hazırlanan çalışma grubu program taslağının çalışma grubu üyelerine gönderilerek öneri ve görüşlerinin istenmesine, bir sonraki toplantıda programa son şekli verilerek TMMOB yönetim Kuruluna sunulmasına

2- 2013 yılında yayımlanan TMMOB ve Mesleki Denetim Raporunun çalışma grubu üyelerine düzenlenebilir ortamda gönderilerek çalışma grubu üyelerinin görüş ve önerilerinin bir sonraki toplantıya kadar istenmesine

3- Çalışma Grubu üyelerince kendi Odalarında yapılan mesleki denetimlere ilişkin bilgi notu hazırlanmasına ve bir sonraki toplantıda bu bilgilerin çalışma grubu üyeleri ile paylaşılmasına

4- Bir sonraki toplantının 8 Kasım 2018 Perşembe günü saat 19:00 da yapılmasına,

 

KARAR VERİLDİ.