45. Dönem Oda Aidat Uygulamaları Çalışma Grubu - 6 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

6

Toplantı Tarihi:

13.03.2019

Toplantı Saati:

18:30

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Özgür C.Göktaş Küçük

TMMOB

Gül Deniz

Çevre M.Odası

Muteber Osmanpaşaoğlu

Mimarlar Odası

Ali Hakkan

Mimarlar Odası

Halim Karan

İnşaat M.Odası

Cem Nuri Aldaş

Bilgisayar M.Odası

D.Malik Bakır

Jeoloji M.Odası

Veyis Sır

Maden M.Odası

 

 

Komisyon altıncı toplantısını 13 Mart 2019 tarihinde TMMOB’de yaptı. Daha önceden hazırlanmış olan Komisyon rapor taslağına ilave edilecekler konusunda görüş alışverişi yapıldı.

 

Toplantı sonucunda;

 

1- Daha önce hazırlanmış olan taslak rapora hukuk başlığının eklenmesine ve bu başlık altında komisyonca görüşülen soruların yer almasına, bu çalışmanın komisyon raportörü Cem Nuri Aldaş tarafından 20 Mart 2019 tarihine kadar hazırlanmasına ve grupla paylaşılmasına,

2- Rapor taslağı düzenlendikten sonra odalara gönderilmesine ve odalardan görüş istenmesine (bunun için 20 gün süre verilmesine),

3- Raporda hukuk başlığı altında yer alan sorularla ilgili oda hukuk danışmanları tarafından görüş bildirilmesinin istenmesine ,

karar verilmiştir.