45. Dönem Ücretli, İşsiz ve Emekli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Çalışma Grubu - 6 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

6

Toplantı Tarihi:

31.01.2019

Toplantı Saati:

18:30

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Eren Şahiner

TMMOB

Kadir Dağhan

GIDAMO

Osman Özvar

HKMO

Ertuğrul Çağrı Korkmaz

İçmimarlar O.

Erhan Köksal        

JFMO

Bedri Tekin

MMO

Zelal Doymaz

MO

Özge İdali

Peyzaj MO

Nurettin Şimşek         

PMO

Ücretli-İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma Grubu toplantısı 31 Ocak 2019 tarihinde yukarıdaki katılımcılarla yapıldı.

Toplantıda genel bilgilendirme ve değerlendirmenin ardından;

  1. Çalıştay sonuç metni hakkında çalışma grubu üyelerinin 6 Şubat 2019 tarihine kadar göndermelerine,
  2. Bir sonraki tarihinin Genel Sekreterlik tarafından belirlenmesine,

karar verildi.