TMMOB ADANA İKK'DAN DEPREM DAİRE BAŞKANLIĞI OLUŞTURULMASININ REDDİ ÜZERİNE AÇIKLAMA

09.04.2021

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu 9 Nisan 2021 tarihinde Deprem Daire Başkanlığı Oluşturulmasının Reddi üzerine bir basın açıklaması yaptı.

TMMOB ADANA İKK: DEPREM DAİRE BAŞKANLIĞI OLUŞTURULMASININ REDDİ ÜZERİNE AÇIKLAMA

Ülkemizin %93’ü aktif deprem kuşağı üzerinde yer almaktadır. Ülke nüfusunun %98’i, sanayi kuruluşlarının %98’i barajlarımızın %95’i deprem riski altında bulunan ülkemizde; çarpık kentleşmenin sonucu oluşan yapı stokunun ne kadar güvenliksiz olduğu çöken binalar ve istinat yapıları ile bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Deprem olmadan bile binalar yıkılmaktadır. Olası bir depremde yaşanacak tehlikenin boyutu açıktır.

Ülkemizde, yaşanan büyük ölçekli depremlerde yüz bine yakın insanımızı kaybettik, yarım milyonu aşkın konutumuz ciddi şekilde hasar gördü, yüzbinlerce vatandaşımız da yaralandı. Sonuçlarını unutamadığımız  felaketleri yaşadık ama ders almadık.

Biz biliyoruz ki, aslında bir doğa olayı olan deprem, düşük standartlarda sağlıksız ve yasadışı bir yapılaşma, ranta dayalı hızlı ve düşük nitelikli kentleşme, bilimsel normlara dayalı olmayan arazi kullanım ve yer seçimi kararları, rantsal kaygılara yenik düşülmesi gibi faktörler nedeniyle afete dönüşmektedir. Doğa olayı olan depremleri önlememiz mümkün değildir ama depremlerin afete dönüşmesini engellemek bizim elimizdedir.

Bugün, ülkemizin depremsellik gerçekliğinin tüm yönleriyle daha iyi anlaşılmasına, yapı ve zemin açısından bütünlüklü bir şekilde deprem risk analizlerinin yeniden yapılmasına ve bu analiz sonuçlarıyla beslenen bir deprem risk yönetim sisteminin kurulmasına her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulmaktadır.

Ülkemizin Büyükşehirlerinden biri olan ilimizde de geçmişte olduğu gibi gelecekte de depremler olacaktır. Ayrıca ilimizde yapı stokunun yaklaşık % 75’nin sağlıksız olduğu bilinmektedir. Bu gerçeklik karşısında deprem önlemleri konusunda sürdürülebilir, etkili ve verimli bir yönetim yapısının geliştirilmesi gerekliliğini vurgulamak isteriz.

Bu amaca hizmet etmek üzere Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, diğer birçok büyükşehir belediyelerinde olduğu gibi Deprem Daire Başkanlığı altında bir yapılaşma oluşturulmak istemiştir. Bu yapılanma için Büyükşehir Belediyesi Meclisinde kurulan komisyona öneri gönderilmiştir.

Ne yazık ki kentimiz ve kent insanımız için hayati bir önem taşıyan bu önerinin AKP ve MHP meclis üyelerinin oylarıyla reddedildiğini basından öğrenmiş bulunuyoruz.

Birçok Büyükşehirde böyle bir yapılanma varken, kentimizde kurulmasının engellenmesini de anlamış değiliz. Evet, Büyükşehir belediye bünyesinde Etüt ve Projeler Daire Başkanlığına bağlı olarak Afet ve Risk Yönetimi Şube Müdürlüğü vardır. Ancak kentimizin koşulları göz önüne alındığında müdürlük seviyesinde bir yapılanmanın yetersiz kalacağı bir gerçektir.

Deprem Daire Başkanlığının Adana Büyükşehir belediyesi bünyesinde oluşturulmasının ilimizde, halkın can ve mal güvenliğine katkı sağlayacak daha kapsamlı çalışmalara zemin hazırlayacağını açıktır.

Önerinin komisyonda reddedilmesini bilimsel bir temele oturtmak, kentin yararına olduğunu düşünmek mümkün değildir.  Adana’da yaşayanların deprem karşısında can ve mal güvenliği, siyasete kurban edilmiştir.

Siyaset üstü olan bu konuda Komisyon üyelerinden buteklife siyaset adına “takoz” olmak yerine destek olmalarını beklerdik. Ne yazık ki siyaset bilimin önüne geçmiştir.

TMMOB daima bilimin ve halkın yanında olmuştur ve olmaya devam edecektir. Bu anlayış doğrultusunda bilimin ışığında kent ve kent insanlarımız adına doğru olanı destekleyeceğimizi, yanlış olan düzenlemelere önerilerimizle karşı çıkacağımızın bilinmesini ister, Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından önerilen Deprem Daire Başkanlığı oluşturulmasının Adana için doğru bir adım olduğunu desteklediğimizi kamuoyuna bildiririz.

Unutulmaması gereken en önemli gerçek deprem önlemleri siyaset üstüdür, siyaseti halkın yararının önüne geçirmek kabul edilemez!

TMMOB ADANA İKK