TMMOB TUNCELİ İKK'DAN KATI ATIK BERTARAF VE DÜZENLİ DEPOLAMA PROJESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

24.11.2022

TMMOB Tunceli İl Koordinasyon Kurulu 24 Kasım 2022 tarihinde kent gündeminde tartışılan "Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi Projesi"ne ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

Tunceli Katı Atık Yönetim  Birliği (DER-KAB) tarafından, Sütlüce Köyü yolu mevkiinde yapılması planlanan Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi Projesi konusunda yaşanan gelişmelerin tehdit, hakaret ve şiddete doğru yönelmesi üzerine zorunlu bir açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Hatırlanacağı üzere 2009 yılında planlanan, 2011 yıllında DER-KAB’ın kurulması ile devam eden ve günümüzde ihale aşamasına gelen 13 yıllık sürece sahip söz konusu proje, özellikle son dönemlerde kent gündeminde yoğun bir yer tutmaktadır. Projenin kamuoyu tarafından tartışılması üzerine kent dinamiklerinin büyük çoğunluğu konuya ilişkin görüşlerini beyan etmiş yada teknik-hukuksal-politik süreçlere dahil olmuştur. Projeye yönelik davalar açılmış, teknik raporlar hazırlanmış, protesto eylemleri düzenlenmiş, panel ve çalıştaylarda konu birçok boyutuyla tartışılmıştır. 

Kuşkusuz ki, arka planı ne olursa olsun proje ile ortaya çıkan bütün tartışmalar ve girişimler kent demokrasimiz açısından oldukça kıymetlidir ve geleceğimiz açısında da umut vericidir. Çağımızın en büyük sorunlarından birisinin kendi sorunlarına yabancılaşmış insanlar ve toplumlar olduğu göz önüne alınacak olursa Tuncelililerin kendi sorunlarına ve kentin sorunlarına karşı gösterdikleri duyarlılık ve dahiliyetlerin altı özellikle çizilmelidir. Ancak, sürecin gerek tarafları gerekse de duyarlı kamuoyu tarafından sağlıklı bir şekilde yürütülemediği de bir gerçektir. Bu gerçeklik son olarak Tunceli Belediye Meclisi toplantısı sırasında, seçilmiş iradeye yönelik hakaret, tehdit ve şiddet görüntüleri ile belirgin bir şekilde ortaya çıkmıştır. Yaşanan yönelimi, kınıyor ve asla kabul etmiyoruz. Benzer durumların gelişmesine bundan sonra asla izin verilememesi gerekemektedir. Bu olumsuz tablonun bir anda ortaya çıkmadığı tüm kamuoyunun malumudur. Tunceli halkına duyduğumuz saygı gereği kamuoyu gündemine daha önce taşımadığımız, kurumumuza ve temsilcilerimize yönelik sosyal medya başta olmak üzere yürütülen karalama kampanyası ve hedef göstermeler ile bu süreç adım adım örülmüştür.

Siyasal iktidarın hedefinde olan ve neredeyse her dönem saldırıya maruz kalan, büyük zorluklar ve sıkıntılara rağmen kamu ve toplum yararı için mücadele etmekten vazgeçmeyen TMMOB’ye ve temsilcilerimize yönelik gerçekleşen sorunlu yaklaşımlara Tunceli halkının ve kamuoyunun artık prim vermemesini ümit ettiğimizi de üzülerek belirtmek isteriz. Geçtiğimiz günlerde hepimizin içini acıtan ve Tunceli demokratik kültürü ile bağdaştıramadığımız Belediye Meclisi toplantısında yaşananları dışında tutacak olursak, kentimizin en önemli sorunu haline gelen proje sürecinin yarattığı tartışma başka bir açıdan bakıldığında Tunceli için bir fırsat olarak değerlendirmesi de mümkündür. Elbette bu fırsat ancak Tunceli’in kendi sorunlarını kendi dinamikleriyle çözebilmek için ortaya koyacağı aklıselim tutum, irade ve özveriyle değerlendirilebilir. Aksi takdirde  Tunceli’nin geleceği açısından daha büyük ekolojik, demokratik ve toplumsal sorunlar üretecektir..Bu hususta kent dinamiklerinin projeyi sadece teknik yada hukuksal boyutu ile ele alması yapılan en büyük eksiklerden birisidir. Bu proje çevre duyarlılığı yüksek olan Tunceli halkının ekolojik  toplum bilincinin açığa çıkartılması noktasında büyük önem arz etmektedir. Proje sürecinin birçok boyutu ile birlikte ele alınması ve bu noktada öncelikle kurum ve kuruluşların kendi pozisyonlarını gözden geçirmesi acil bir zorunluluktur.

Tüm Tunceli kamuoyunu sorunlarımızı birlikte çözebileceğimize dair duyduğumuz inançla, daha sorumlu davranmaya davet ediyoruz.