Toplantı Kararları

Toplantı No:

2

Toplantı Tarihi:

25.06.2022

Toplantı Saati:

12:00

TOPLANTI YERİ: TMMOB Makina Mühendisleri Odası

KARAR NO 17: Yürütme Kurulunun hazırladığı TMMOB 47. Dönem Çalışma Programı Taslağı üzerinde görüşmelerde bulunmak üzere TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri ile İKK Sekreterleri Ortak Toplantısı , TMMOB Genel Sekreteri ile Oda Sekreter Üyeleri Ortak Toplantısı yapılmasına,

KARAR NO 18: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, 6 Haziran 2022 tarih ve E-68713620-755.01-502673 sayılı yazısı ile Ankapark'ın hazlihazır durumunun tespitine yönelik talebi üzerine TMMOB Ankapark Komisyonu Kurulmasına, Komisyondan TMMOB Yönetim Kurulu adına Orhan Sarıaltun ve Selçuk Uluata'nın sorumlu olmasına, Komisyonun Birkan SARIFAKIOĞLU (Bilgisayar MO), Haşim AYDINCAK (Elektrik MO), Mustafa ÖZDEMİR (Elektrik MO), Nezir OZSOY (Elektrik MO), Halim PERÇİN (Peyzaj MO), İIkden TAZEBAY Peyzaj (MO), Sinan GÖRGÜLÜ Harita ve Kad.MO), Erdoğan BALCIOĞLU (İnşaat MO), Mustafa ATMACA (İnşaat MO), A. Onur ÖZERGENE (İnşaat MO), Ersin ÖZDEMİR (İnşaat MO), Sadettin ÖZKALENDER (Makina MO), Müfit GÜLGEÇ (Makina MO), Osman Selim TÜRKBAŞ (Makina MO), Hüseyin KAYA (Makina MO),  Hüseyin Kadir GÜLÜM (Makina MO), Yılmaz YÜCE (Makina MO), Aytekin ÇAKIR (Makina MO), Leman ARDOĞAN (Mimarlar O), Huriye SAVAT (Mimarlar O), Nevzat ÖZER (Ziraat MO), Müslim GÜLBAŞ' dan (Ziraat MO) oluşmasına,

KARAR NO 19: YÖK'ten Mikro ve Nano Elektronik Mühendisliği alanında denklik belgesi alanların Elektrik Mühendisleri Odası'na üye olmalarına ve kararın TMMOB Genel Kuruluna sunulmasına,

KARAR NO 20: Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu’nda (MAK) TMMOB’yi Müfit Gülgeç’in (Makina Mühendisleri Odası) temsil etmesine,

KARAR NO 21: TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Mimarlar Odası Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Şirin Rodoplu’nun atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Mimarlar Odası Bursa Şubesi tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 22: TMMOB Bolu İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Makina Mühendisleri Odası Bolu İl Temsilcisi  Erol Perçin’in atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası Bolu İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 23: TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi Seyfettin Avcı’nın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 24: TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Makina Mühendisleri Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ali Korkmaz’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 25: TMMOB Hakkari İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Mimarlar Odası Hakkari İl Temsilcisi Elif Gezer’in atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Jeoloji Mühendisleri Odası Hakkari İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 26: TMMOB Van İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne İnşaat Mühendisleri Odası Van Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mihail Atik’İn atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin İnşaat Mühendisleri Odası Van Şubesi tarafından yürütülm esine,

KARAR NO 27: TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi’nin 3-4-5 Ekim 2022 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmesine,

KARAR NO 28: TMMOB Fizik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlatılması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 29: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapilmasina Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlatılması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 30: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasi Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Bürolari Tescil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapilmasina Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlatılması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 31: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasi Serbest Mühendislik Müşavirlik Bürolari Tescil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapilmasina Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlatılması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 32: TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası‘nın, Oda mülkiyetinde bulunan Çorum İli, Merkez İlçesi, Yeniyol Mahallesi, 137 Ada, 71 Parsel’de kayıtlı hizmet binası olarak kullanılmakta olan taşınmazın Oda adına satışı ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Çorum İl Temsilcisi Murat Koca (TC Kimlik No: -), Çorum İl Temsilciliği Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Muhittin Akçadağ’ın (TC Kimlik No: -) münferiden yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna,  

KARAR NO 33: TMMOB Şehir Plancıları Odası'nın; Konya şube hizmetlerinde kullanılan, Konya İli, Selçuklu İlçesi, 1Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi No: 3/4 Kat: 1, 944 Ada, 43 Parselde kayıtlı taşınmazın Oda adına satışı ve tapu işlemleri konusunda TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Ayhan Erdoğan (TC Kimlik No: -), Konya Şube Yönetim Kurulu Başkanı Osman Örs (TC Kimlik No: -), Şube Yönetim Kurulu Üyesi Veli Sinan Yılmaz'ın (TC Kimlik No: -) münferiden yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna,

KARAR NO 34: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,

Azerbaycan uyruklu Mimar Tural MAKHSUDLU, Yemen uyruklu Mimar Ranya Abdullah Saad Al-Baser, Kırgızistan uyruklu Makina Mühendisi Akyl KYIALBEK UULU, Suriye uyruklu Yazılım Mühendisi Hasan SIDAWI,

KARAR NO 35: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunmadığının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,

İran uyruklu Makina Mühendisi Zekiye YUSUFİ,

KARAR NO 36: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 23 Temmuz 2022 Cumartesi günü Saat 14:00'de yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

 

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Turğay ERKAN, Hülya KÜÇÜKARAS, Cevahir Efe AKÇELİK, Şükrü AKÇADAĞ, Ekrem POYRAZ, Mustafa ZORLU, Feramuz AŞKIN, Yusuf SONGÜL, M. Hanze GÜRKAŞ, Murat FIRAT, Ö. Ersin GIRBALAR, Onur GÖKULU, Hüsnü MEYDAN, Utkan GÜNEŞ, A. Deniz ÖZDEMİR, A. Mücella YAPICI (Katılamadı), Yılmaz ÇATAL (Katılmadı), Yüksel KURT (Katılmadı), Ayşegül ORUÇKAPTAN (Katılmadı), Orhan SARIALTUN, Esen Leyla İMREN, Özden GÜNGÖR(Katılmadı)