Toplantı Kararları

Toplantı No:

5

Toplantı Tarihi:

10.09.2022

Toplantı Saati:

14:00

TOPLANTI YERİ    : TMMOB Makina Mühendisleri Odası

KARAR NO 107: 19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Gününün İl ve İlçe Koordinasyon Kurullarımız aracılığı ile kitlesel basın açıklamaları ve etkinlikler yapılarak kutlanmasına,

KARAR NO 108: 18-21 Ekim Mühendislik ve Mimarlık Haftası kapsamında İl/İlçe Koordinasyon Kurullarımız aracılığı ile kitlesel basın açıklamaları ve etkinlikler yapılarak kutlanmasına,

KARAR NO 109: TMMOB Teoman Öztürk Sosyal Tesisinde 2022-2023 dönemi açılış etkinliği düzenlenmesine, tarihin belirlenmesi ve organizasyon konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 110: 15/1/2006 tarih 26050 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair   Yönetmelik’in Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlanması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 111: Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4683 Ada, 1 Parselde, “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” Fonksiyonunda Kalan Alanın, “Gelişme Konut Alanı”, “Yol” ve “Park Alanı” Kullanımlarına Dönüştürülmesi Amaçlı Hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin iptali istemiyle hukuksal girişimde bulunulması için Bursa İl Koordinasyon Kuruluna yetki verilmesinin uygunluğuna,

KARAR NO 112: TMMOB 2022 Yılı Bilirkişilik Eksperlik, Hakemlik ve Teknik Müşavirlik Yönetmeliği'nde geçen ücretlerin güncellenmesi ve yayımlanması konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine, 

KARAR NO 113: TMMOB Mardin İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne İnşaat Mühendisleri Odası Mardin İl Temsilcisi Aydın Aslan’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin İnşaat Mühendisleri Odası Mardin İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine, 

KARAR NO 114: TMMOB Şanlıurfa İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Şanlıurfa İl Temsilcisi Fikret Çakır’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Şanlıurfa İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine, 

KARAR NO 115: TMMOB Gıda Politikaları Çalışma Grubu’nun Petek ATAMAN (Gıda M.O.), Hasan KÜÇÜK (Kimya M.O.) ve Murat ASLAN (Ziraat M.O.)’dan oluşmasına, Çalışma Grubu’ndan Yusuf SONGÜL ve Özden GÜNGÖR’ün sorumlu olmalarına,

KARAR NO 116: TMMOB ÇED Komisyonu’nun  Mehmet ÖZDAĞ (Elektrik M.O.), Cuma TUNER (Harita ve Kad.M.O.), Erdoğan BALCIOĞLU (İnşaat M.O.), Ayla KIZILTUĞ (Jeoloji M.O.), Ferhan Sami ATALAY (Kimya M.O.), Hasan KÜÇÜK (Kimya M.O.), Zuhal YAZICI (Kimya M.O.), Fırat ÇUKURÇAYIR (Meteoroloji M.O.), Songül ÜZGÜN (Mimarlar O.), Demet GÜRBÜZLER (Şehir Plancıları O.), Mehtap Ercan BİLGEN (Ziraat M.O.)’den oluşmasına,

KARAR NO 117: TMMOB Erzincan İliç Komisyonu’na Engin ÇÖRÜŞLÜ (Kimya MO), İsmail KÜÇÜK (Meteoroloji M.O.)’’ün eklenmesine,    

KARAR NO 118 : TMMOB Belediyelere Atanan Kayyum Uygulamalarının Takibi Çalışma Grubu’na Ünsal KESER (Mimarlar O.), Herdem DOĞRUL (Mimarlar O.)’un eklenmesine,

KARAR NO 119: TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu’na Bediha DEMİRÖZÜ (Gıda M.O.), Leman ARDOĞAN (Mimarlar O.), Sıdıka Yasemin BAYDAR (Kimya M.O.), Erdoğan BÖLÜK (Meteoroloji M.O.), Gökhan DURUR (Tekstil M.O.)’un eklenmesine, 

KARAR NO 120: TMMOB Doğa Kaynaklı Afetler Çalışma Grubu’na  İ.Uğur TOPRAK (Gıda M.O.), Muteber OSMANPAŞAOĞLU (Mimarlar O.), Zuhal YAZICI (Kimya M.O.)’nın eklenmesine, 

KARAR NO 121: TMMOB Ekokırım ve Çevresel Suçlar Çalışma Grubu’na Sibel BAŞ (Mimarlar O.), Zuhal YAZICI (Kimya M.O.), İsmail KÜÇÜK (Meteoroloji M.O.)’ün eklenmesine, 

KARAR NO 122: TMMOB Enerji Çalışma Grubu’na Hazeli AKGÖL (Mimarlar O.), Nilgün ERCAN (Kimya M.O.), Erkan YILMAZ (Meteoroloji M.O.), Aykut ÜSTÜN (Tekstil M.O.)’’ün eklenmesine, 

KARAR NO 123: TMMOB Emekli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma Grubu’na  Kadir DAĞHAN (Gıda M.O.), Ali ATAKAN (Mimarlar O.)’ın eklenmesine,  

KARAR NO 124: TMMOB Engelli Mühendis Mimar Şehir Plancıları Çalışma Grubu’na Ferda GENÇAY (Gıda M.O.), Ceyhun ÖZDEMİR (Meteoroloji M.O.). Özdal KUTLU (Mimarlar O.)’nun eklenmesine, 

KARAR NO 125:  TMMOB İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu’na Murat AYDIN (Gıda M.O.), Hazeli AKGÖL (Mimarlar O.), Müjdat AYDIN (Kimya M.O.), Cem NAYA (Tekstil M.O.)’nın eklenmesine,  

KARAR NO 126:  TMMOB Kadın Çalışma Grubu’na Fatmagül ÇIRA (Gıda M.O.), Leman ARDOĞAN (Mimarlar O.), Özlem KİZİR (Kimya M.O.), Çağlar KAYNAK (Meteoroloji M.O.), Valide Sultan CİHAN (Tekstil M.O.)’ın eklenmesine,   

KARAR NO 127:  TMMOB Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma Grubu’na İlke CURACI (Gıda M.O.), Lalehan ÇINAR (Meteoroloji M.O.), Ali ATAKAN (Mimarlar O.), Ali NAR (Kimya M.O.)’ın eklenmesine,  

KARAR NO 128:  TMMOB Kanal İstanbul Çalışma Grubu’na Zelal KAL (Gıda M.O.), Esin KÖYMEN (Mimarlar O.), Coşkun GÖNÜLTAŞ (Kimya M.O.), Ayfer Serap SÖĞÜT (Meteoroloji M.O.), Tuğba DÖNMEZ (Tekstil M.O.)’in eklenmesine, 

KARAR NO 129: TMMOB KHK ile İhraç Edilen Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Çalışma Grubu’na Melis GAYRETLİ (Mimarlar O.)’nin eklenmesine,

KARAR NO 130: TMMOB LPG Çalışma Grubu’na Halil KAVAK (Kimya M.O.), Mahmut Gazi AKDAĞ (Tekstil M.O.)’ın eklenmesine,   

KARAR NO 131: TMMOB Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Planlama Eğitimi ve Staj Çalışma Grubu’na Petek ATAMAN (Gıda M.O.), Sibel BAŞ (Mimarlar O.), Nihal EVİRGEN (Mimarlar O.), Mustafa DEMİRCİOĞLU (Kimya M.O.), Emel ÜNAL (Meteoroloji M.O.), Merve KÖZENDEK PARALI (Tekstil M.O.)’nın eklenmesine, 

KARAR NO 132:  TMMOB Meslek İçi Eğitim ve Öğrenme Merkezi Çalışma Grubu’na Ferit ARICI (Gıda M.O.), Tuğba ARSLAN (Mimarlar O.), Koray BAYRAKDAR (Kimya M.O.), Emel ÜNAL (Meteoroloji M.O.), Füsun EKREN (Tekstil M.O.)’in eklenmesine, 

KARAR NO 133: TMMOB Ücretli-İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma Grubu’na  Rahşan Özdere ÇİN (Meteoroloji M.O.), Ali Haydar ALPTEKİN (Mimarlar O.),  Yunus ÇELİK (Kimya M.O.), Gökhan ONUR (Tekstil M.O.)’un eklenmesine,  

KARAR NO 134: TMMOB Yapı Denetimi Çalışma Grubu’na Leman ARDOĞAN (Mimarlar O.), Ömer İÇEMER (Kimya M.O.)’in eklenmesine,

KARAR NO 135: TMMOB Zonguldak İli, Çaycuma İlçesi, Filyos beldesinde Filyos Vadisi Gübre Fabrikası Komisyonu’na Tezcan Karakuş CANDAN, Kamuran AYYILDIZ (Şehir Plancıları O.)’ın eklenmesine,   

KARAR NO 136: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 1 Ekim 2022 günü Saat 14:00'de yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Ekrem POYRAZ, Hülya KÜÇÜKARAS, Cevahir Efe AKÇELİK, Şükrü AKÇADAĞ(Katılmadı), Mustafa ZORLU(Katılmadı), Feramuz AŞKIN(Katılmadı), Yusuf SONGÜL, Turğay ERKAN, M.Hanze GÜRKAŞ(Katılmadı), Şevket DEMİRBAŞ, Ö. Ersin GIRBALAR, Onur GÖKULU, Hüsnü MEYDAN, Utkan GÜNEŞ, Deniz ÖZDEMİR, A. Mücella YAPICI(Katılmadı), Yılmaz ÇATAL(Katılmadı), Yüksel KURT(Katılmadı), Ayşegül ORUÇKAPTAN(Katılmadı), Orhan SARIALTUN, Esen Leyla İMREN, Özden GÜNGÖR(Katılmadı)