Toplantı Kararları

Toplantı No:

6

Toplantı Tarihi:

01.10.2022

Toplantı Saati:

14:00

TOPLANTI YERİ    : TMMOB Makina Mühendisleri Odası

KARAR NO 137: Avrupa Ulusal Mühendislik Birlikleri (FEANI)’nin 6-7 Ekim 2022 tarihlerinde yapılacak Genel Kurulu’na Birliğimizi temsilen Hülya KÜÇÜKARAS ve Müfit GÜLGEÇ’in katılım sağlamasına,  

KARAR NO 138: 23 Eylül 2022 tarih 31962 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lüks Çadır Tesisleri Nitelikler Yönetmeliği hakkında çalışma yapmak ve gerekli hukuksal girişimlerde bulunmak üzere Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 139: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, 26 Eylül 2022 tarih ve E-33948201-750-616952 sayılı yazısı ile Mamak İlçesi Üreğil Mahallesi 1165 Sokak adresinde yer alan Yeşil Vadi Konutları A-B-C-D bloklarında mekanik ve elektrik tesisatlarının proje ve yapımları yönünden ilgili mevzuat kapsamında incelenmesi ve inşaat malzemesi yönünden değerlendirilmesine yönelik talebi üzerine Bilirkişi Raporu hazırlanması için Mustafa ÖZDEMİR (Elektrik M.O.), Mustafa ATMACA (İnşaat M.O.) ve Aytekin ÇAKIR (Makina M.O.)'ın katılımıyla Komisyon kurulmasına, Komisyondan Selçuk ULUATA'nın sorumlu olmasına, 

KARAR NO 140: TMMOB Rize İl Koordinasyon Kurulu’nun 21 Eylül 2022 tarih ve 2022/2 sayılı yazısında talep ettiği işlemin yerine getirilmesi konusunda Yürütme Kurulu’na yetki verilmesine,

KARAR NO 141: TMMOB Isparta İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Mimarlar Odası Isparta Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı Caner ATASEVEN’in atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Mimarlar Odası Isparta Temsilciliği tarafından yürütülmesine, 

KARAR NO 142: TMMOB Zonguldak İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Makine Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Birhan ŞAHİN’in atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makine Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi tarafından yürütülmesine, 

KARAR NO 143 : TMMOB Belediyelere Atanan Kayyum Uygulamalarının Takibi Çalışma Grubu’na Canfidal BOLDAŞ (ÇMO), Nedim ÇİÇEK (ÇMO), Ramazan AKKOÇ (HKMO)’un eklenmesine,

KARAR NO 144: TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu’na Nihan ÖZTÜRK (ÇMO)’ün eklenmesine, 

KARAR NO 145: TMMOB Doğa Kaynaklı Afetler Çalışma Grubu’na Ahmet Dursun KAHRAMAN (ÇMO)’ın eklenmesine, 

KARAR NO 146: TMMOB Ekokırım ve Çevresel Suçlar Çalışma Grubu’na Ahmet Dursun KAHRAMAN (ÇMO)’ın eklenmesine, 

KARAR NO 147: TMMOB Enerji Çalışma Grubu’na Ahmet Dursun KAHRAMAN (ÇMO)’ın eklenmesine, 

KARAR NO 148: TMMOB Emekli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma Grubu’na  Ahmet Dursun KAHRAMAN (ÇMO)’ın eklenmesine,  

KARAR NO 149:  TMMOB İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu’na Ömür YAŞAYAN (ÇMO)’ın eklenmesine,  

KARAR NO 150:  TMMOB Kadın Çalışma Grubu’na İlden KİBAR (ÇMO), Ezgi ORHAN (Şehir Plancıları O.)’ın eklenmesine,   

KARAR NO 151:  TMMOB Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma Grubu’na Saime Yeşer ASLANOĞLU (KMO)’un eklenmesine,  

KARAR NO 152:  TMMOB Kanal İstanbul Çalışma Grubu’na Akan ÇELİK (ÇMO)’in eklenmesine, 

KARAR NO 153: TMMOB KHK ile İhraç Edilen Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Çalışma Grubu’na Ali ÇİFTÇİ (ÇMO)’in eklenmesine,

KARAR NO 154: TMMOB LPG Çalışma Grubu’na Cem YENİLMEZ (ÇMO)’in eklenmesine,   

KARAR NO 155: TMMOB Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Planlama Eğitimi ve Staj Çalışma Grubu’na Ahmet Dursun KAHRAMAN (ÇMO)’ın eklenmesine, 

KARAR NO 156:  TMMOB Meslek İçi Eğitim ve Öğrenme Merkezi Çalışma Grubu’na Canfidal BOLDAŞ (ÇMO)’ın eklenmesine, 

KARAR NO 157: TMMOB Ücretli-İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma Grubu’na  Sedat BAŞARIR (ÇMO)’ın eklenmesine,  

KARAR NO 158: TMMOB Yapı Denetimi Çalışma Grubu’na Emine Banu EKİZ (ÇMO)’in eklenmesine,

KARAR NO 159: TMMOB Erzincan İliç Komisyonu’na Ahmet Dursun KAHRAMAN (ÇMO)’ın eklenmesine,    

KARAR NO 160: TMMOB ÇED Komisyonu’na Prof.Dr.Şükran ŞAHİN (Peyzaj M.O.)’in eklenmesine,    

KARAR NO 161: TMMOB Denizcilik Politikaları Çalışma Grubu’na Işıkhan GÜLER (İnşaat M.O.)’ün eklenmesine,    

KARAR NO 162: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,

İran uyruklu Havacılık ve Uzay Mühendisi Hamzeh ARBABI, Güney Sudan Cumhuriyeti uyruklu Bilgisayar Mühendisi Atiol Raphael Dairo BEATO, Azerbaycan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Gunduz HUSEYNLI.

KARAR NO 163: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 22 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 14:00'de yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

 

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Ekrem POYRAZ(katılmadı), Hülya KÜÇÜKARAS, Cevahir Efe AKÇELİK, Şükrü AKÇADAĞ, Feramuz AŞKIN, Mustafa ZORLU, Yusuf SONGÜL, Turğay ERKAN, M.Hanze GÜRKAŞ, Murat FIRAT, Ö. Ersin GIRBALAR (Katılmadı), Onur GÖKULU, Hüsnü MEYDAN, Utkan GÜNEŞ, Deniz ÖZDEMİR, Tevfik TERZİ, Yılmaz ÇATAL(Katılmadı),Yüksel KURT(Katılmadı), Ayşegül ORUÇKAPTAN, Orhan SARIALTUN(Katılmadı), Esen Leyla İMREN, Özden GÜNGÖR