Toplantı Kararları

Toplantı No:

10

Toplantı Tarihi:

24.12.2022

Toplantı Saati:

14:00

TOPLANTI YERİ: TMMOB Makina Mühendisleri Odası

KARAR NO 223: Ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları için 2023 yılı ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak asgari brüt ücretin 17.500 TL (on yedi bin beş yüz Türk Lirası) olarak belirlenmesine; Odalarınca belgeli çalışmanın koşul olduğu uzmanlık alanlarında, mesleki deneyimin arandığı alanlarda, şantiye şefliği, sorumlu müdürlük, iş güvenliği uzmanlığı, yapı denetim elemanı, daimi nezaretçi, uzak yol kaptanlığı vb. hizmetlerde asgari ücret uygulanmayacağını, bu durumda olan mühendis, mimar, şehir plancılarının ücretlerinin alınan sorumluluk gereği belirlenen asgari ücretinin üzerinde olmasına,

KARAR NO 224: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Burs Yönetmeliği’nin, Resmi Gazete’de yayımlatılması gereken yönetmelikler kapsamında olmadığından, hukuk müşavirliğimizin uygun görüşleri doğrultusunda Resmi Gazete’de yayımlanmaksızın uygunluğuna,

KARAR NO 225: Avrupa Mühendislik Birlikleri Federasyonu’nun (FEANI) gerçekleştirilen son Genel Kurulu’nda Federasyonun isminin “Engineers Europe” olarak değiştirilmesi nedeniyle web sayfası ve evraklarda gerekli revizyon ve duyurunun yapılmasına,

KARAR NO 226: FEANİ üyeliği gereği yürütülen EUR-ING TITLE işlemlerinde, başvuru ücretinin 270 EURO olarak belirlenmesine, TMMOB tarafından kabul edilmeyen başvurular için 200 EURO’nun geri iade edilmesine, FEANİ tarafından kabul edilmeyen başvurular için para iadesi yapılmamasına, hesap planlarında gerekli değişiklikleri yapmak ve diğer hazırlıklar konusunda Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 227: 5307 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve 16 Aralık 2012 tarihinde Resmî Gazete ’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği kapsamında;

2023 yılı için; LPG Dolum Tesisi Sorumlu Müdür, LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür, LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür (A Sınıfı İSG Uzmanları), LPG Yetkili İşletme ve Teknik Personel “Eğitim” ücretlerinin 360 TL/gün; ilgili “Sertifika” ücretlerinin 300 TL, ilgili "Belge" ücretlerinin 300 TL olarak belirlenmesine, Belge ve Sertifika yenileme ücretlerinin 150 TL olarak belirlenmesine,

KARAR NO 228: 16.12.2012 tarih ve 28499 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanmış olan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği ile ilgili olarak TMMOB LPG Çalışma Grubu tarafından hazırlanan 2023 yılı Uygulama Esaslarının uygunluğuna, Odalara ve ilgili idarelere yollanmasına,

KARAR NO 229: TMMOB 2023 Yılı Bilirkişilik Eksperlik, Hakemlik ve Teknik Müşavirlik Yönetmeliği'nde geçen ücretlerin güncellenmesi ve yayımlanması konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine, 

KARAR NO 230: 8 Aralık 2008 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, 7 Ocak 2021 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarının Eğitim ve Denetimlerine Dair Tebliğ kapsamında;

2023 yılı için; Enerji Kimlik Belgesi Eğitim Ücretinin 2200 TL, EKB uzmanı eğitimini tamamladığına dair düzenlenen belge ücretinin 300 TL olarak belirlenmesine,

KARAR NO 231: Birliğimiz arşivindeki eski belgelerin taraması ve dijital baskı yapılması konusunda Yürütme Kurulu’na yetki verilmesi,

KARAR NO 232: Birliğimizde elektronik belge sistemi dönüşümü ve entegrasyon çalışmaları için gerekli işlem, başvuru ve harcamaların yapılması konusunda Yürütme Kurulu’na yetki verilmesine,

KARAR NO 233: TMMOB Hukuk Müşaviri kadrosuna 1 Ocak 2023 tarihi itibari ile tam gün süreli olarak çalışmak üzere Avukat Ferhat ÇELEPKOLU’nun atanmasına, ücretinin belirlenmesi için Yürütme Kurulu’na yetki verilmesine,

KARAR NO 234: TMMOB adına Sekreteryası Makina Mühendisleri Odasınca yürütülecek TMMOB Sanayi Kongresi Düzenleme Kurulu’nun aşağıdaki isimlerden oluşmasına

 

TMMOB

Emin KORAMAZ

BİLGİSAYAR M.O.

Arif CEVİZCİ

ÇEVRE M.O.

Saime Yeşer ASLANOĞLU

ELEKTRİK M.O.

Mahir ULUTAŞ

FİZİK M.O.

S. Çetin TEKİN

GEMİ M.O.

Faruk SARI

GEMİ MAK. İŞL. M.O.

Veysi BAŞHAN

GIDA M.O.

Recep ÖZMETİN

HARİTA K.M.O.

Bektaş KAYA

İÇMİMARLAR O.

Emrah KAYMAK

İNŞAAT M.O.

Jale ALEL

JEOFİZİK M.O.

Mehmet Tarık CEYHAN

JEOLOJİ M.O.

Faruk İLGÜN

KİMYA M.O.

Engin ÇÖRÜŞLÜ

MADEN M.O.

Nadir AVŞAROĞLU

METALURJİ VE MALZEME M.O.

Ferhat YAŞAR

METEOROLOJİ M.O.

İsmail KÜÇÜK

MİMARLAR O.

Songül ÜZGÜN

PEYZAJ M.O.

Şükran ŞAHİN

ŞEHİR P.O.

R. Esra OĞUZ

TEKSTİL M.O.

Güngör DURUR

ZİRAAT M.O.

Murat ASLAN

MAKİNA M.O. MERKEZ

Yunus YENER

MAKİNA M.O. MERKEZ

A. Selçuk SOYLU

MAKİNA M.O. MERKEZ

Elif ÖZTÜRK

MAKİNA M.O. MERKEZ

Bedri TEKİN

MAKİNA M.O. MERKEZ

Arife KURTOĞLU

MAKİNA M.O. MERKEZ

Harun ERPOLAT

MAKİNA M.O. MERKEZ

Özgür DEMİRTAŞ

MAKİNA M.O. MERKEZ

Zafer ÖZTÜRK

MAKİNA M.O. MERKEZ

Deniz Alp YILMAZ

MAKİNA M.O. MERKEZ

Defne KIRAN

MAKİNA M.O. MERKEZ

Erhan İĞNELİ

MAKİNA M.O. MERKEZ

Fadime GÖKKÜTÜK

MAKİNA M.O. MERKEZ

Mualla ÖZGÜR ÖZKAN

MAKİNA M.O. MERKEZ

Melih Mehmet Hakkı YILMAZ

MMO ADANA ŞUBE

Ümit Galip UNCU

MMO ANKARA ŞUBE

Yılmaz YILDIRIM

MMO ANTALYA ŞUBE

İbrahim ATMACA

MMO BURSA ŞUBE

Ahmet İhsan TAŞKINSEL

MMO DENİZLİ ŞUBE

Mehmet SARICA

MMO DİYARBAKIR ŞUBE

Fatime ANIK KAVAKLI

MMO EDİRNE ŞUBE

Mehmet Ruhan TİMUR

MMO ESKİŞEHİR ŞUBE

Nezihe HANECİOĞLU

MMO GAZİANTEP ŞUBE

Aykut KOCALAR

MMO İSTANBUL ŞUBE

İbrahim Muhsin TATAROĞLU

MMO İZMİR ŞUBE

İlkin BOZ

MMO KAYSERİ ŞUBE

Süleyman VAROL

MMO KOCAELİ ŞUBE

Mehmet Ali ELMA

MMO KONYA ŞUBE

Aziz Hakan ALTUN

MMO MERSİN ŞUBE

İbrahim YÜCESOY

MMO SAMSUN ŞUBE

Kadir GÜRKAN

MMO TRABZON ŞUBE

Fulya BANKOĞLU

MMO ZONGULDAK ŞUBE

Birhan ŞAHİN

 

KARAR NO 235: Birlik çalışanlarının ücretlerinde yapılacak artış konusunda çalışma yapmak üzere Yürütme Kuruluna görev verilmesine,

KARAR NO 236: TMMOB Bodrum İlçe Koordinayon Kuruluna, Özelleştirme Yüksek Kurulunun 01.06.2010 tarih ve 2010/31 sayılı kararı ile özelleştirme kapsamına alınan, 16.08.2012 tarih ve 2012/122 sayılı kararı ile satış ihalesi onaylanan Bodrum ilçesi, Göl Mahallesi, Gökburun Mevkii (kmk 423) 305 ada 1 parsel, 306 ada 1 parsel, 107 ada 41 parsel, 107 ada 42 parsel ve 107 ada 43 parsel üzerinde planlanan projelerle ilgili olarak 06.12.2022 tarihli ÇED Gerekli Değildir kararı ve ilgili izinlere, Bodrum Belediyesi tarafından 305 ada 1 parsel ile 306 ada 1 parsel için düzenlenen 09.09.2022 tarih ve 1379 ile 1380 sayılı imar durum belgelerine, bu kapsamda verilen yapı ve yapı kullanma izin belgelerine, Bodrum Belediye Meclisi'nin 107 ada 41 parseli kapsayan alanın 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi kapsamında uygulama sahası olarak belirlemesi ve imar programına almasına ilişkin 06.12.2022 tarih ve 2022/192 sayılı kararına karşı dava açmak için yetki verilmesine,

KARAR NO 237: TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kuruluna, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.9.2022 tarih ve 1102 sayılı kararıyla onaylanan, 6.10.2022-4.11.2022 tarihleri arasında askıya çıkarılan, “Karacabey Planlama Bölgesi’nin Bir Kısmına İlişkin Bursa 2020 Yılı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” ile 15.9.2022 tarih ve 1103 sayılı kararıyla onaylanan “Bursa İli, Karacabey İlçesi 1/25000 Ölçekli Karacabey Nazım İmar Planı Revizyonu” için dava açmak için yetki verilmesine,

KARAR NO 238: Teoman Öztürk Sosyal Tesisi'nde dayanışma yemeği düzenlenmesi konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 239: Birlik çalışanlarına yılbaşı paketi hazırlanarak verilmesi konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 240: TMMOB Orman Mühendisleri Odası’nın, TMMOB 47. Olağan Genel Kurulu kararı ile belirlenmiş olan Oda payının ödenmemesinde ısrar edilmesi üzerine TMMOB Ana Yönetmeliği 46. Maddesi gereği Oda hakkında İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre işlem yapılmasına, gerekli diğer hukuki ve idari işlemlerde bulunulması konusunda Yürütme Kurulu’na görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 241: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,

Zambia uyruklu Elektrik Elektronik Mühendisi Richard MULUMBA, Azerbaycan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Urfan ALIMOV, İran uyruklu Mekatronik Mühendisi Kaveh SEDIGHSARVESTANI, Suriye uyruklu Mimar Roujain EIBESH,

KARAR NO 242: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 14 Ocak 2023 günü Saat 14:00'de yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Ekrem POYRAZ, Hülya KÜÇÜKARAS, Cevahir Efe AKÇELİK, Şükrü AKÇADAĞ(Katılmadı), Mustafa ZORLU, Feramuz AŞKIN, Yusuf SONGÜL, Turğay ERKAN, M.Hanze GÜRKAŞ, Şevket DEMİRBAŞ, Ö. Ersin GIRBALAR(Katılmadı), Onur GÖKULU(Katılmadı), Hüsnü MEYDAN, Utkan GÜNEŞ, Deniz ÖZDEMİR, Deniz BÜYÜKKURT, Yılmaz ÇATAL     (Katılmadı), Mustafa YILMAZ(Katılmadı), Ayşegül ORUÇKAPTAN, Orhan SARIALTUN, Esen Leyla İMREN(Katılmadı), Özden GÜNGÖR(Katılmadı)