Toplantı Kararları

Toplantı No:

13

Toplantı Tarihi:

03.03.2023

Toplantı Saati:

14:00

TOPLANTI YERİ: TMMOB Makina Mühendisleri Odası

KARAR NO 286: 6 Şubat 2023 tarihinde başlayan ve devam eden depremlerde mağdur olan üyelerimizden 2023 ve 2024 yılları üyelik aidatlarının alınmaması, geçmiş borçların silinmesi, SMM ve BT yeni belge alımlarında ve yenilemelerinde ücret alınmaması konularında gereğinin yapılması için Odalarımıza görev verilmesine,

KARAR NO 287: İlgili Odaların da katılımı ile deprem bölgelerinde teknik incelemeler yapmak ve ziyaretlerde bulunmak üzere organizasyon yapılmasına, gerekli işlemler ve harcamalar konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 288: Depremlerden etkilen bölgelerde meydana gelen felaketin nedenleri ve sonuçlarını raporlamak üzere ilgili Oda temsilcilerinin katılımı ile TMMOB Maraş Depremleri Raporu Komisyonu kurulmasına, Komisyondan Selçuk Uluata, Orhan Sarıaltun’un sorumlu olmasına,

KARAR NO 289: 4 Mart 2023 Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan TMMOB 47. Dönem I. Danışma Kurulu Toplantısının çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesine,

KARAR NO 290: Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün, Yönetim Kurulu üyemiz Mücella Yapıcı için yapmış olduğumuz ziyaret talebimizi reddetmesi konusunda gerekli hukuksal işlemlerde bulunulmasına,

KARAR NO 291: TMMOB Adıyaman İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Adıyaman İl Temsilcisi Ufuk Bayır’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Adıyaman İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 292: TMMOB Enerji Sempozyumu Düzenleme Kuruluna Jeofizik Mühendisleri Odası Temsiilen Çetin Koçak’ın eklenmesine,

KARAR NO 293: İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 31.01.2023 tarih ve Egedemir Geri Kazanım Madencilik Pet. Nak. Tur. İnş. Taah. Paz. Tic. Ltd. Şti Kozbeyi Köyü Şubesi ile ilgili talebi üzerine çalışma yapmak üzere TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kuruluna görev verilmesine,

KARAR NO 294: Türk Patent ve Marka Kurumu Danışma Kurulunda Birliğimizi Ekrem Poyraz’ın temsil etmesine,

KARAR NO 295: Antalya ili Kemer ilçesi, Tekirova Mahallesi Phaselis – 165 Adaz 19 Parsel – 165 Ada 18 Parsel sayılı 1. Derece sit alanı üzerine ören yeri yapılması projesi ile ilgili başvuru konusunda çalışma yapmak üzere TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kuruluna görev verilmesine,

KARAR NO 296: Muğla Valiliği’nin, ANT ASPAT Yapı ve Turizm A.Ş. tarafından planlanan Muğla İli, Bodrum İlçesi, Akyarlar Mahallesi, Tuzla Aspat Mevkii, 404 ada 1 numaralı parsel, 407 ada 2, 4 ve 6 numaralı parsellerde planlanan “Turizm Konaklama Tesisi ve Toplukonut Proje Revizyonu ve Yat Yanaşma Yeri ve Mahmuz Projesi” hakkında vermiş olduğu 20.01.2023 tarihli “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararına ve karara dayanak “Turizm Konaklama Tesisi ve Toplukonut Proje Revizyonu ve Yat Yanaşma Yeri ve Mahmuz Projesi” projesine karşı dava açılmasının uygunluğuna,

KARAR NO 297: TMMOB çalışanlarının 31 Aralık 2022 tarihindeki çıplak brüt ücretlerine 01 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %55 oranında artış yapılmasına, Birlik Mali Müşaviri ücretine aynı oranda artış yapılmasına, sosyal yardım kalemleri ve ücret dengesizliğini gidererek iyileştirme yapmak konusunda Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,                      

KARAR NO 298: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bildirilmesine,

İran uyruklu Mimar Erfan BAGHERIYAR, Irak uyruklu Mimar Ali Luay ABDULSAHIB QAZZAZ, İran uyruklu Mimar Okhtay SHAFEI, Ürdün uyruklu Mekatronik Mühendisi Ahmad ALEASSA, Pakistan uyruklu Makina Mühendisi Muhammad Anas SIDDIQUI, Filistin uyruklu Yazılım Mühendisi Osama A.S.ABUALHAYJAA, Suriye uyruklu Elektronik Mühendisi Mazen DAABOOL, Pakistan uyruklu Elektrik Mühendisi Farjad Bin SAJJAD ALI SHAH, Almanya uyruklu İçmimar Arzu SEYMEN,

KARAR NO 299: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunmadığının  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bildirilmesine,

Yunanistan uyruklu Mimar İrfan RIZGKITS

KARAR NO 300: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 24 Mart 2023 Cuma günü Saat 13:00'da yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

 

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Ekrem POYRAZ, Hülya KÜÇÜKARAS, Cevahir Efe AKÇELİK, Şükrü AKÇADAĞ(Katılmadı), Mustafa ZORLU, Feramuz AŞKIN, Yusuf SONGÜL, Turğay ERKAN, M. Hanze GÜRKAŞ, Şevket DEMİRBAŞ, Ö. Ersin GIRBALAR, Onur GÖKULU, Hüsnü MEYDAN, Utkan GÜNEŞ, Deniz ÖZDEMİR, A. Mücella YAPICI(Katılmadı), Yılmaz ÇATAL (Katılmadı), Rüştü ÖZTÜRK, Ayşegül ORUÇKAPTAN, Orhan SARIALTUN, Esen Leyla İMREN(Katılmadı), Özden GÜNGÖR