Toplantı Kararları

Toplantı No:

15

Toplantı Tarihi:

14.04.2023

Toplantı Saati:

14:30

Toplantı Yeri:

TMMOB

KARAR NO 313: Emeğin bayramı 1 Mayıs'ın diğer emek ve meslek örgütleri ile başta Taksim olmak üzere tüm ülke düzeyinde kutlanmasına, buna yönelik yapılacak miting, basın açıklaması v.b. etkinliklerde bağlı birimlerimizin ve üyelerimizin katılımları ile yer alınmasına, örgütlü olduğumuz il ve ilçelerde, 1 Mayıs'ın kutlanması için yapılacak çalışmaların İl/İlçe Koordinasyon Kurullarımız aracılığıyla yürütülmesine, afiş, bayrak, şapka vb. yaptırılması konusunda Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 314: Deprem bölgelerinde enkazların bilim ve teknik kuralları ile ilgili mevzuata aykırı şekilde kaldırılması, taşınması ve depolanması işlemlerine ilişkin sorumlular hakkında suç duyurularında bulunulmasının uygunluğuna,

KARAR NO 315: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası’nın 10-14 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirdiği 75. Türkiye Jeoloji Kurultayı’nın ana sponsoru olarak TÜPRAG’ın belirlendiği görülmüş olup, söz konusu şirketin yürüttüğü çevre, doğa tahribatı ve kamu zararı doğuran birtakım faaliyetlerine ilişkin Odalarımızın davacı olduğu, diğer sponsor şirketlerin bazıları açısından da benzer şekilde Odalarımızın davacı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, etkinliğin sponsorluk ilişkilerinin TMMOB’nin ilke ve çalışma anlayışı ile çeliştiği ve kabul edilemez olduğunun Jeoloji Mühendisleri Odası’na bildirilmesine,

KARAR NO 316: TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kuruluna, Mersin İli Silifke ilçesi Tisan (Köserlik) Mevkiinde Hacıishaklı 3067 ve 3068 parseller üzerinde kıyı alanında bulunan, tapuda 99 adet (775 bağımsız bölümlü), toplam 138.016 m²’lik inşaat alanlı konut amaçlı yapı ruhsatı ile 1 adet toplam 19.317 m²’lik inşaat alanlı otel amaçlı yapı için verilmiş ruhsatlara karşı dava açmak için yetki verilmesine,

KARAR NO 317: TMMOB Siirt İl Koordinasyon Kurulu kurulmasına, Odalardan temsilci istenmesine,

KARAR NO 318: Artvin’in Ardanuç ilçesi Gümüşhane köyü civarında Pontid Madencilik tarafından ‘Salınbaş Altın Madeni, Açık Ocak İşletmesi Kapasite Artışı, Zenginleştirme Tesisi, Atık Depolama Tesisi’ projesinin çevresel etkileri konusunda çalışma yapmak üzere TMMOB Salınbaş Altın Madeni Komisyonu kurulmasına, komisyondan Cevahir Efe Akçelik ve Hüsnü Meydan’ın sorumlu olmasına,

KARAR NO 319: TMMOB Enkaz Kaldırma ve Depolama Süreci Raporu Komisyonunun Akın Ömür (Bilgilsayar MO), Ahmet Dursun Kahraman (Çevre MO), Ali Çiftçi (Çevre MO), Hakan Aydoğdu (Gemi MO), Mert Özdağ (Harita ve Kad. MO), Cem Demirel (Jeofizik MO), Dündar Çağlan (Jeoloji MO), Veli Deniz (Kimya MO), Necmi Ergin (Maden MO), Bedri Tekin (Makina MO), İsmail Küçük (Meteoroloji MO), Songül Üzgün (Mimarlar O), Şükran Şahin (Peyzaj MO), Gözde Güldal (Şehir Pl. O), Murat Kapıkıran’dan (Ziraat MO) oluşmasına, komisyondan Turgay Erkan ve Cevahir Efe Akçelik’in sorumlu olmasına,

KARAR NO 320: TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışma Grubu kurulmasına, komisyon için Odalardan isim istenmesine, çalışma grubundan Ekrem Poyraz, Turgay Erkan, Hülya Küçükaras, Ersin Gırbalar, Orhan Sarıaltun’un sorumlu olmasına,

KARAR NO 321: Teknik çalışmalar için kullanılan yada üretilen görsel, video ve belgelerin elektronik ortamda arşivinin oluşturulması konusunda Baki Remzi Suiçmez (Ziraat MO), Mustafa Atmaca (İnşaat MO), Eren Şahiner (TMMOB) ve Bülent Akça’nın (TMMOB) katılımı ile TMMOB Arşiv Komisyonu kurulmasına, Komisyondan Hülya Küçükaras’ın sorumlu olmasına,

KARAR NO 322: TMMOB Orman Mühendisleri Odası Orman, Orman Endüstri ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri ile Serbest Meslek Bürolarının Çalışma Alanlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hakkında İnşaat Mühendisleri Odası ve Mimar Odası temsilcilerinin katılımı ile komisyon kurulmasına,

KARAR NO 323: EE (Engineers Europe) Genel Kuruluna Birliğimizi temsilen Feramuz Aşkın, Mustafa Zorlu ve Müfit Gülgeç’in (Makina MO) katılmasına,

KARAR NO 324: TMMOB adına Sekreteryası Elektrik Mühendisleri Odası'nca yürütülecek TMMOB Enerji Sempozyumu Düzenleme Kurulunun aşağıdaki isimlerden oluşmasına,

TMMOB ENERJİ SEMPOZYUMU DÜZENLEME KURULU

EKREM POYRAZ

TMMOB

ŞÜKRÜ AKÇADAĞ

TMMOB

TURGAY ERKAN

TMMOB

ERSİN GIRBALAR

TMMOB

DENİZ ÖZDEMİR

TMMOB

AYŞEGÜL ORUÇKAPTAN

TMMOB

SAİME YEŞER ASLANOĞLU

ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

HASAN CAN KARAKUŞ

FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

YUNUS EMRE AŞKIN

GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLERİ ODASI

FARUK SARI

GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI

YAŞAR ÜZÜMCÜ

GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI

HAKAN HAMARAT

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

NACİ YALÇIN

İÇMİMARLAR ODASI

TANSEL ÖNAL

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

ÇETİN KOÇAK

JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

İFAKAT NEJLA ŞAYLAN

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

TEVFİK FİKRET TEKİN

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

NİLGÜN ERCAN

KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI

MÜNEVVER YEŞİL

KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI

SAFFET DURAK

MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI

YUNUS YENER

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

ALİ OĞUZ TÜRKYILMAZ

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

SONGÜL ÜZGÜN

MİMARLAR ODASI

HAZELİ AKGÖL

MİMARLAR ODASI

İBRAHİM POLATLI

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI

NİHAN YEGİN YARAYAN

PEYZAJ MİMARLARI ODASI

AYHAN ERDOĞAN

ŞEHİR PLANCILARI ODASI

SULTAN KARASÜLEYMANOĞLU

ŞEHİR PLANCILARI ODASI

AYKUT ÜSTÜN

TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI

AHMET ÇOLAK

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

MAHİR ULUTAŞ

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

MEHMET ORAK

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

EYLEM ÖLMEZOĞLU

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

MEHMET MAZMANOĞLU

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TAYFUN İŞBİLEN

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

HAKAN TUNA

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

OGÜN SIY

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

NEDİM BÜLENT DAMAR

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

MUAMMER ARGÜN

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TEOMAN ALPTÜRK

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

ABDULLAH ŞAVKLI

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

SAADET NURUİLAH GÜLEÇ

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

MUHSİN DUGAN

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

CENGİZ ACAR

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

MEHMET MAK

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

ŞEREF SAĞIROĞLU

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

HATİCE BİLGE ALĞIN

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

ŞABAN TAT

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

İRFAN ŞENLİK

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

LEVENT KARAMAN 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

ALİCAN ÇETİNKAYA

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

SALİH EĞERCİ

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

ALKAN ALKAYA

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TANAY SIDKI UYAR

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

ERHAN KARAÇAY

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

MÜKREMİN  ZÜLKADİROĞLU

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

AHMET SÖZEN

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TARIK TARHAN

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

FATİH MEHMET NUROĞLU

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

 

KARAR NO 325: TMMOB’nin 01 Nisan 2022 - 31 Mart 2023 dönemi Gelir – Gider Bütçesi tabloları ve Aktarım Cetveli ile 31 Mart 2023 tarihli Mevcut ve Borç tablosunun kabulüne,

KARAR NO 326: 30 Nisan 2023 tarihi itibariyle emeklilik gerekçesi ile istifa eden, Yayın Görevlisi kadrosunda çalışan Dijle Konuk’un istifasının uygunluğuna, yasal haklarının ödenmesine, TMMOB'deki çalışma süresi boyunca örgütümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür edilmesine,

KARAR NO 327: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,

Irak uyruklu Elektrik Elektronik Mühendisi Zaid Ali Abdulkathim ALBU-AZAM

KARAR NO 328: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının  6 Mayıs 2023 Cumartesi günü Saat 15:00'da yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Ekrem POYRAZ, Hülya KÜÇÜKARAS, Cevahir Efe AKÇELİK(Katılmadı), Şükrü AKÇADAĞ(Katılmadı), Mustafa ZORLU, Feramuz AŞKIN, Yusuf SONGÜL, Turğay ERKAN, M.Hanze GÜRKAŞ, Şevket DEMİRBAŞ, Ö. Ersin GIRBALAR, Onur GÖKULU(Katılmadı), Hüsnü MEYDAN, Utkan GÜNEŞ, Deniz ÖZDEMİR, A. Mücella YAPICI(Katılmadı), Yılmaz ÇATAL(Katılmadı), Rüştü ÖZTÜRK, Ayşegül ORUÇKAPTAN, Orhan SARIALTUN, Esen Leyla İMREN, Özden GÜNGÖR