Toplantı Kararları

Toplantı No:

17

Toplantı Tarihi:

26.05.2023

Toplantı Saati:

14:00

TOPLANTI YERİ: TMMOB Mimarlar Odası

KARAR NO 339: 12 Mayıs 2023 tarih ve 32188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe karşı dava açılmasına,

KARAR NO 340: 26 Mayıs 2023 tarih ve 32202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Uludağ Alan Komisyonunun Kuruluşu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe karşı dava açılmasına,

KARAR NO 341: TMMOB Edirne İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Erdoğan Yanılmaz’ın Oda İl Temsilcisi görevinden istifa etmiş olması nedeniyle Edirne İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği görevinin sonlandırılmasına,

KARAR NO 342: TMMOB Edirne İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Edirne İl Temsilcisi Yılmaz Eren’in atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Edirne İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 343: TMMOB Hukuk Müşavirlerinin kullanmakta olduğu hukuk bilgi sistemi aboneliğinin yenilenmesi konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 344: Çoğunluklu 27 Mayıs 2023, çoğunluk aranmaksızın 3 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan TMMOB İçmimarlar Odası 26. Dönem Olağanüstü Genel Kuruluna Özden Güngör’ün Birlik gözlemcisi olarak katılmasına,

KARAR NO 345: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,

Yunanistan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Antnan GIOSOUF, Azerbaycan uyruklu Elektrik Elektronik Mühendisi Arif NASIROV,

KARAR NO 346: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının  17 Haziran 2023 Cumartesi günü Saat 13:00'da yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

Emin KORAMAZ, Taylan KALENDER, Ekrem POYRAZ, Hülya KÜÇÜKARAS, Cevahir Efe AKÇELİK(Katılmadı), Şükrü AKÇADAĞ(Katılmadı), Mustafa ZORLU, Feramuz AŞKIN, Yusuf SONGÜL, Turğay ERKAN, M.Hanze GÜRKAŞ, Murat FIRAT, Ö. Ersin GIRBALAR (Katılmadı), Onur GÖKULU, Hüsnü MEYDAN, Utkan GÜNEŞ, Deniz ÖZDEMİR, A. Mücella YAPICI(Katılmadı), Yılmaz ÇATAL (Katılmadı), Rüştü ÖZTÜRK, Ayşegül ORUÇKAPTAN, Orhan SARIALTUN, Esen Leyla İMREN(Katılmadı), Özden GÜNGÖR