Mühendislik - Mimarlık Kurultayı Divan Tutanağı

TMMOB II.MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK KURULTAYI

5-6 NİSAN 2003
DSİ KONFERANS SALONU, ANKARA

DİVAN KURULU TUTANAĞI

1.Kurultay TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurultay Yürütme Kurulu Başkanı Hüseyin Yeşil tarafından açıldı.

2.130 Kurultay delegesinin ve 7 Kurultay Yürütme Kurulu üyesinin aynı isimlerden oluşan ayrı önergelerin birleştirilerek oylanması sonucunda oybirliği ile Divan Başkanlığı‘na Makina M.O. Üyesi Mehmet Soğancı, Divan Başkan Yardımcılıklarına İnşaat M. O. Üyesi Hayati Karatokuş, Peyzaj M.O. Üyesi Oya Akkan, yazmanlıklara Elektrik M.O. Üyesi Hüseyin Önder, İnşaat M. O. Üyesi Ayşegül Bildirici, Maden M.O. Üyesi Niyazi Karadeniz, Mimarlar O. Üyesi Vedat Ağca seçildiler.

3."TMMOB‘nin devrimci, demokrat, yurtsever, ilerici anlayışla emekten ve halktan yana çalışmalarında, bu onurlu yürüyüşte yer almış, ancak süreç içerisinde kaybettiği yiğit insanları anısına" saygı duruşunda bulunuldu.

4.Kurultay Yürütme Kurulu‘nun Kurultay‘a iletmiş olduğu Gündem‘e ilişkin verilen değişiklik ve ilave önergelerinin oylanması sonucunda, değişiklikleri ile birlikte oyçokluğu ile belirlendi.

5.TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Güvenç tarafından açış konuşması yapıldı.

6.Kurultay Yürütme Kurulu Başkanı Hüseyin Yeşil tarafından Kurultayın gelişimi ve amacı hakkında bilgi verildi.

7.Kurultay Yürütme Kurulu tarafında önerilen "Kurultay Çalışma Yöntemi" oybirliği ile kabul edildi.

8.Verilen önergeler ve kişisel talepler birleştirilerek "Kurultay Sonuç Bildirisi Komisyonu" İnşaat M.O. Üyesi Işıkhan Güler, Kimya M.O. Üyesi İhsan Karababa, Elektrik M.O. Üyesi Cengiz Göltaş, Elektrik M.O. Üyesi Haşim Aydıncak, Makina M.O. Üyesi Ali Ekber Çakar, Makina M.O. Üyesi Muzaffer Ovalıer, Elektrik M.O. Üyesi Ahmet Akküçük şeklinde oybirliği ile belirlendi.

9."Mesleki Yeterlilik - Mesleki Yetkinlik - Mesleki Eğitim" konu başlığında 30(otuz) delege görüş bildirdi. Yerel Kurultaylarda belirlenen karar taslakları üzerine yapılan oylamalar sonucunda "Konu Başlığı ile ilgili II. Mühendislik - Mimarlık Kurultayı Kararları" belirlendi.

10."Mesleki Denetim" konu başlığında 24(yirmidört) delege görüş bildirdi. Yerel Kurultaylarda belirlenen karar taslakları üzerine yapılan oylamalar sonucunda "Konu Başlığı ile ilgili II. Mühendislik - Mimarlık Kurultayı Kararları" belirlendi.

11."Sonuç Bildirgesi için Dünyada ve Türkiye‘deki gelişmeler" konu başlığında 20(yirmi) delege görüş bildirdi. Bu oturumda ayrıca "1 Mart Savaşa Hayır Mitingi" ile ilgili slayt gösterisi izlendi.

12.Ertesi gün devam edilmek üzere ara verildi.

13."Örgüt Birimlerinin Hizmet Üretimi" konu başlığında 18(onsekiz) delege görüş bildirdi. Yerel Kurultaylarda belirlenen karar taslakları üzerine yapılan oylamalar sonucunda "Konu Başlığı ile ilgili II. Mühendislik - Mimarlık Kurultayı Kararları" belirlendi.

14."Mesleki Davranış İlkeleri" konu başlığında 39(otuzdokuz) delege görüş bildirdi. Yerel Kurultaylarda belirlenen karar taslakları üzerine yapılan oylamalar sonucunda "Konu Başlığı ile ilgili II. Mühendislik - Mimarlık Kurultayı Kararları" belirlendi.

15."Örgüt Misyonu" konu başlığında 53(elliüç) delege görüş bildirdi. Yerel Kurultaylarda belirlenen karar taslakları üzerine yapılan oylamalar sonucunda "Konu Başlığı ile ilgili II. Mühendislik - Mimarlık Kurultayı Kararları" belirlendi.

16.Kurultay delege sayısının 645 olduğu kurultay delegelerinin bilgisine sunuldu ve odalara göre katılım sayıları belirtildi.

17.Komisyon tarafında hazırlanan "Kurultay Sonuç Bildirisi" oyçokluğu ile kabul edildi.

18."Son söz üyenin" talebinde bulunan Makina Mühendisi Şenol Karaca‘ya söz verildi.

19.TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Güvenç tarafından "Kurultay Katılımcılarına Teşekkür" konuşması yapıldı.

20.Kurultay, Divan Başkanının "Bu ülkenin, bu ülke insanının TMMOB‘ye, TMMOB‘nin Odalarına, Odaların size, bize, herkese ihtiyacı var. İyiki varsınız. Elinize, dilinize, yüreğinize sağlık olsun. Esen kalın, dostlukla kalın, hoşça kalın" sözleri ile kapatıldı.

Mehmet Soğancı (Divan Başkanı), Hayati Karatokuş (Divan Başkan Yrd.), Oya Akkan (Divan Başkan Yrd.), Hüseyin Önder (Yazman), Ayşegül Bildirici (Yazman), Niyazi Karadeniz (Yazman), Vedat Ağca (Yazman)