TMMOB YÖNETİM KURULU İLE İKK SEKRETERLERİ ORTAK TOPLANTISI

Etkinlik Tarihi

17.10.2021

Etkinlik Saati

20:00

Etkinlik İli

ÇEVRİMİÇİ