HKMO: SEÇMEN İRADESİ ESASTIR!

04.04.2024

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının hukuksuzca elinden alınmaya çalışılması üzerine 4 Nisan 2024 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

SEÇMEN İRADESİ ESASTIR!

Geçmişte birçok kez şahit olduğumuz, seçmenin sandıktan çıkan iradesine yönelik, yargı eliyle haksız müdahalelere yeni bir örnek; 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerin hemen ardından da yaşanmaktadır.

Geçtiğimiz dönemde ikinci kez yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri, seçilmiş Hatay Milletvekilinin Anayasa Mahkemesi kararına rağmen hapiste tutulması gibi keyfi, ciddiyetsiz, ülkemiz demokrasisinin erkler ayrılığı temelini sarsacak kararlarla yargının siyasallaştırılması, hukukun güvenilirliğinin yok edilmesi; bu kez de seçilmiş TMMOB üyesi bir mimar olan Van Büyükşehir Belediye Başkanının memnu hakların iadesi kararının kesinleşmiş olmasına rağmen kararı veren mahkemenin bu kararı kaldırması ile bir kez daha kendini göstermiştir.

Seçim öncesi, gerekli tüm hukuki süreçleri işletip Yüksek Seçim Kuruluna başvurarak aday olan ve adaylığı onaylanan, son üç aydır seçim kampanyası yürüten, en yakın rakibi iktidar partisi adayının iki katı oy ile seçilen bir adayın seçilmemiş sayılması yönündeki ilgili seçim kurulu kararı; en basit ifadeyle seçmen iradesinin gaspıdır.

Hem halkımızın nitelikli yerel yönetim hizmetlerine erişebilmesi için hem de belediyelerde çalışan ya da bu kurumlara plan ve proje üreten meslektaşlarımızın verimli mesleki faaliyetler yürütebilmesi için meşruiyetini demokratik seçimlerden alan, hesap verebilir yönetici kadroların; karar mercilerine gelmesi şarttır.

Tüm kurulları üyelerinin iradesiyle seçilerek göreve gelen, kamu düzeni içinde hukuk yoluyla meslek alanlarını ve meslektaşının haklarını korumak hedefindeki Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak aralarında üyelerimizin de yer aldığı yurttaşlarımızın demokratik tercihinin kesintisiz hayata geçirilmesi gerektiğinin ve hukuka olan güvenin sarsılmaması gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyoruz. 
TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Nisan 2024