MADENMO: COVID-19 SALGINI ÖNLEMLER PAKETİ ŞİRKETLERE 98 MİLYAR VAR, HALKA HİÇBİR ŞEY YOK!

23.03.2020

TMMOB Maden Mühendisleri Odası, 17 Mart'ta resmi kaynaklarca gerçekleştirilen Koronavirüs (Covid-19) adlı virüsün ülkemizde yarattığı ekonomik ve sosyal krize ilişkin toplantıda alınan kararları eleştirerek 22 Mart 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

COVID-19 SALGINI ÖNLEMLER PAKETİ
ŞİRKETLERE 98 MİLYAR VAR, HALKA HİÇBİR ŞEY YOK!

Çin’de başladığı ilan edilen ve kısa zamanda tüm dünyayı etkisi altına alarak bir halk sağlığı sorunu haline gelen Covid-19 adlı virüsün neden olduğu salgın ülkemizde de ciddi bir tehlike haline gelmiştir. Aylar öncesinden başlayan ve giderek dünyaya yayılan bu salgın konusunda önlem alınması için çok ciddi uyarılar yapılmasına karşın birçok ülke hükümeti tehlikeyi önemsemedi, gereken önlemleri almadı ve sonuçta bu salgın tüm insanlık için son 100 yılın en önemli sorunlarından biri haline geldi.

Salgın henüz ülkemize ulaşmamışken, sınır güvenliğinin sağlanması, gerekli karantina önlemlerinin alınması, teşhis kitlerinin ve kişisel koruyucu donanınım temin edilmesi, etkin bir farkındalık yaratma çalışmalarının yürütülmesi gerekirken, yeterince yapılmamış, hastalığın ülkemize sıçraması ve hızla yayılması gerçekleşmiştir.

Gelinen aşamada yaşananlar sadece bir sağlık sorunu olmaktan çıkmış, karantina sürecinin ekonomik ve toplumsal yaşama etkisi ile sorun bir yaşam sorunu, ayakta kalma sorunu haline gelmiştir. An itibarıyla halen faaliyette bulunan iş yerlerinde çalışan yurttaşlarımız hastalığa yakalanma tehdidi altında çalışırken, faaliyetleri durdurulan işyerlerinde çalışan birçok yurttaşımız geçim derdiyle karşı karşıya kalmıştır.

Tam bu aşamada TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak bizler, halkın yaşamsal taleplerinin dikkate alınarak devlet ciddiyetiyle gerekli önlemelerin alınmasını beklerken, 17 Mart 2020 günü Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından bir toplantı düzenlenmiş ve bu toplantı sonucunda ekonomik tedbirler açıklanmıştır. Çok tehlikeli bir halk sağlığı sorunu ve bu sorun sonucu oluşan ekonomik ve sosyal bir kriz yaşanırken söz konusu toplantıya sorunun mesleki olarak birinci derecede muhatabı olan Türk Tabipler Birliği (TTB), Sağlık Emekçileri Sendikaları, Türk Eczacıları Birliği (TEB) başta olmak üzere TMMOB ve bağlı odaları davet edilmemiştir.

Toplantıda alınan karalar çerçevesinde açıklanan ekonomik önlemler ise kabul edilebilir nitelikte değildir.

Açıklanan kararlarda;

 • Bankacılık-finans sektörünün özel sektörlere yönelik kredi mekanizmalarının güçlendirilmesi,
 • Konut kredisi oranın %90’a yükseltilerek inşaat sektörünün canlandırılmaya çalışılması,
 • 100 Milyar TL’lik desteğin 98 Milyarının sermaye gruplarına aktarılması,
 • Konaklama vergisinin geçici süreyle askıya alınması,
 • İç havayolu taşımacılığında KDV’nin %1’e indirilmesi,

var.

Peki kararlarda neler yok;

 1. Hastalığın daha da yayılmasını engellemek için, açık tutulmasına hiçbir fayda olmayan, bilakis hastalık için birçok risk barındıran pek çok sektörde işyerlerinin kapatılması, yürütülmesi zorunlu olmayan ekonomik faaliyetlerin durdurulması yok,
 2. Kriz bahanesi ile işten çıkarma, ücretsiz izin, ücret düşürme vb. uygulamaların engellenmesine yönelik bir önlem yok,
 3. Kamu kuruluşların da dahi kapsamlı uzaktan çalışma düzenlemeleri yok,
 4. Faaliyetlerine ara verilen işyerlerinde başta bağımsız ve günübirlik çalışanlar olmak üzere binlerce emekçini nasıl geçineceği yok,
 5. Ulaşım yoğunluğun dağıtılması için çalışma saatlerinin yeniden düzenlemesi ve azaltılması yok,
 6. Geçinmek için çalışmak zorunda olan, günlük gelirle geçinen milyonlar için doğalgaz, elektrik, su, internet vb. faturaların devlet tarafından üstlenilmesi veya bunlara bir gelir sağlanması yok,  
 7. Temel gıda ve temizlik ürün ve hizmetlerinde ÖTV ve KDV indirimi yok,
 8. Milyonlarca yurttaşımız için teşhis kitlerine nasıl ulaşılacağı, gündelik gereksinimlerini karşılamak için gereken kişisel koruyucu donanım (maske, eldiven, dezenfektan) temini yok,
 9. Bırakın sıradan yurttaşlarımızı, tedavi ile ilgilenen sağlık çalışanlarının bile kişisel koruyucu donanımı ile ilgili eksikliklerini giderme konusunda tatmin edici bir hazırlık yok,
 10. Sağlık personelinin aşırı çalışma koşullarını azaltmak için, işten uzaklaştırılmış ve/veya ataması yapılmayan sağlık uzmanlarının görevlendirilmeleri ile ilgili bir niyet yok,
 11. Salgını fırsat bilip kişisel koruyucu donanım başta olmak üzere talep gören mal ve hizmetlerin fiyatları üzerinden vurgunculuk yapanlara bir engel yok.

Yani açıklanan önlemlerde halk için hiçbir önlem yok. Halk yine kendi yarasını kendi sarmak, acıyı, yoksunluğu sefaleti yaşamak zorunda kalacak.

Hastalığın haftalar öncesinden ülkemize de sıçrayacağı bilindiği halde sağlık çalışanlarının koruyucu kişisel donanımının eksikliği, hızlı sonuç veren kitlerin temin edilmemiş, yaygın yetkili hastane sisteminin, karantina merkezlerinin oluşturulmamış olması ülkemizde sağlık ve salgın hastalıklar alanından bir acil eylem planının olmadığını göstermektedir. Aslında ülkemizde pek çok alanda bir acil eylem planı yoktur.

Toplumsal beklentiler bu kadar açık ve netken, iktidar bir yandan “Evde kal Türkiye” demekte, diğer yandan uçak biletleri ile konaklama vergilerinde indirim yaparak halkın taleplerini değil sermayenin taleplerini karşılamaktadır.  

Bu son salgında da görüldüğü gibi kamuda yetkili makamlara liyakatsiz kişilerin atanması sonucu ortaya çıkan yanlış kararlar tüm toplumun yaşamını derinden etkilemekte, bedelini ise hep birlikte ödemekteyiz. Bu nedenle TMMOB Maden Mühendisleri olarak yetkilileri bir kez daha emekçilerin ve ezilenlerin taleplerini dikkate almaya çağırıyoruz.

Saygılarımızla;

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu