Oda Haberleri

Oda Haberleri
03.04.2020

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası 3 Nisan 2020 tarihinde yaptığı basın açıklamasıyla TMMOB, DİSK, KESK ve TTB'nin koronavirüs sebebiyle başlattığı imza kampanyasındaki acil önlemlerin bir an evvel uygulanmasının önemine vurgu yaparak kamuoyuna çağrıda bulundu.

Oda Haberleri
03.04.2020

TMMOB Mimarlar Odası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile doğal sit alanı kategorilerinden olan “Nitelikli Doğal Koruma Alanları”, “Sürdürülebilir Koruma ve Kullanım Alanları” tanımları ile Anıt Ağaçların ayırt edici özelliklerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin 3 Nisan 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
03.04.2020

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 3 Nisan 2020 tarihinde Mısır Raporu 2020'yi yayımladı.

Oda Haberleri
02.04.2020

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Covid-19 pandemisinin kentsel sebepleri ve yapılması gerekenlere ilişkin 2 Nisan 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaparak siyasi iktidara çağrıda bulundu.

Oda Haberleri
02.04.2020

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Korona (Covid-19) pandemi gündemiyle 4 Nisan 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaparak yetkilileri göreve çağırdı.

Oda Haberleri
01.04.2020

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 1 Nisan 2020 tarihinde "Sosyal Devlet İlkesi, Şeffaflık Ve Açık Veri Üzerine Yetkililere Açık Çağrımızdır" başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
01.04.2020

TMMOB Maden Mühendisleri Odası 1 Nisan 2020 tarihinde üyelerinin çalışma yaşamında hukuki haklarına ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
01.04.2020

TMMOB Maden Mühendisleri Odası 31 Mart 2020 tarihinde "Maden Ve Petrol İşleri Genel Müdürülüğü’nü (MAPEG) Maden Mühendislerinin Covid-19 Salgını İle İlgili Olarak Taleplerini Dikkate Almaya Çağırıyoruz" başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
01.04.2020

TMMOB Maden Mühendisleri Odası, Covid-19 Salgını nedeniyle iş güvenliği için zorunlu faaliyetler dışında tüm maden işletmelerinde üretimin durdurulmasının gerekliliğine ilişkin 31 Mart 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
31.03.2020

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Koronavirüs (Covid 19) pandemisi nedeniyle 31 Mart 2020 tarihinde üyelerine çağrıda bulunarak evde kalmalarını istedi.