Maden Mühendisleri Odası

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan

 Ayhan Yüksel

II. Başkan

 Veyis Sır

Yazman

 Mehmet Erşat Akyazılı

Sayman

 Mehmet Zaman

Üye

 Hakan Baran Kırmaç

Üye

 Cem Lafcı

Üye

 Gözde Dalak

 

YEDEK ÜYELER

Baran Geçmez 

Gamze Perçin

Deniz Şahin Çelik

İmge Tümüklü

Cumhur Kutay Erbayat

Fatih Tütüncü

Canbek Meretuk

DENETLEME KURULU

Banu Kekeç Saçın

Alper Entok

Ümit Kılıç

Soner Öğretmen

Bekir Erdem Öztürk

ONUR KURULU

Fatma Meral Koçer

Selim Altun

Mustafa Doğu

Niyazi Karadeniz

Kemal Reşit Kutlu

 

TMMOB YÖNETİM KURULU ADAYLARI

Hüsnü Meydan

Bülent Toka

Velat Alabaş

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU ADAYI

Saffet Durak

TMMOB DENETLEME KURULU ADAYI

Nadir Avşaroğlu