Şehir Plancıları Odası

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan

 Gencay Serter

II. Başkan

 Dilek Karabulut

Genel Sekreter 

 Ayhan Erdoğan

Sayman   

 Gözde Güldal

Üye   

 Arzu Başaran Uysal

Üye          

 Ceren Gamze Yaşar

Üye           

 Pelin Pınar Giritlioğlu

 

YEDEK ÜYELER

Pınar Yurdadön

Arif Erkan Çakır

Nihan Oya Memlük Çobanoğlu

Derya Kesik

Halil Seerhan Saner

Ayşegül Altınörs Çırak

Necati Caner Altay

DENETLEME KURULU

Çiğdem Ünal

Filiz Hekimoğlu

Demet Gürbüzler

Ali Ulvi Ulubaş

Elif Gülay Önel

ONUR KURULU

Necati Uyar

Ramize Esra Oğuz

Kumru Çılgın Çalış

Zeynep Şirin Enlil

Kübra Cihangir Çamur

 

TMMOB YÖNETİM KURULU ADAYLARI

Orhan Sarıaltun

Ceren İlter

Nursun Akıncı

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU ADAYI

Ümit Özcan

TMMOB DENETLEME KURULU ADAYI

Ümit Nevzat Uğurel