EYLÜL-EKİM/2013

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü       
TMMOB III. Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı              
TMMOB Etkinlikleri                                                       
Oda Etkinlikleri                                                                 
İKK Etkinlikleri                                                                 
TMMOB  V. Denetleme Kurulu Toplantısı Yapıldı             
TMMOB Güncesi