EYLÜL-EKİM/2018

İçindekiler

AÇIKLAMALAR

DİSK, KESK, TMMOB, TTB: Barışı, Özgürlüğü Ve Eşitliği Bu Topraklarda Kökleşmiş Bir Ağaç Haline Getireceğimize Söz Veriyoruz
Bugünün Tek Adam Rejimi, 12 Eylül Hukukunun En Yüksek Aşamasıdır!
3. Havalimanı İşçilerinin Talepleri Talebimiz, Mücadeleleri Mücadelemizdir!
DİSK-KESK-TMMOB-TTB: Krizin Bedelini Ödemeyeceğiz! Emeğin Haklarını Savunmak İçin Omuz Omuza!
19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar Ve Şehir Plancıları Dayanışma Gününü Kutluyoruz!
Karma Eğitim Geleceğimizdir, Geleceğimize Sahip Çıkacağız!
Katliamın 3. Yıldönümünde Arkadaşlarımızı Anıyor, Onların Hayallerini Gerçekleştirmek İçin Mücadeleye Devam Ediyoruz!
10 Ekim Katliamı Türkiye Genelinde Anıldı
Gıdaya Erişim Hakkı Her İnsanın En Temel Hakkıdır! Tarımda Ve Gıdada Dışa Bağımlı Politikalara Ve Yüksek Gıda Fiyatlarına Son Verilmelidir!
64 Yıldır Mesleğimizi, Meslektaşlarımızı Ve Ülkemizin Çıkarlarını Savunuyoruz, Savunmaya Devam Edeceğiz!
DİSK, TMMOB, TTB: KESK’in Yanındayız!
Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun!
Krize Karşı Emeğin Haklarını Savunmak İçin Omuz Omuza!

HABERLER

TMMOB 45. Dönem I. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar Ve Şehir Plancılarının Özlük Hakları İyileştirilmelidir!
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi “100 Günlük İcraat Programı-2018” Üzerine TMMOB Görüşü
TMMOB Ve Oda Onur Kurulları Ortak Toplantısı Gerçekleştirildi
TMMOB Ve Oda Denetleme Kurulları Ortak Toplantısı Gerçekleştirildi
TMMOB, DİSK, KESK ve TTB Başkanları Flormar İşçilerini Ziyaret Etti
Türkiye’de Mühendislik Mimarlık Şehir Planlama Eğitiminin Tarihsel Gelişimi Ve Mevcut Durum Analizini Akademisyenlerle Paylaştık
Asansör Sempozyumu Ve Sergisi Gerçekleştirildi
TMMOB Dünya Gıda Günü Sempozyumu Gerçekleştirildi
Odaların Öğrenci Yaz Eğitim Kampları Gerçekleştirildi