MART - NİSAN/2018

İçindekiler

AÇIKLAMALAR

3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü

İş Cinayetlerini ve İşçi Katliamlarını Durduralım!

Her 3 Mart’ta Dediğimiz Gibi: İş Cinayetlerini ve İşçi Katliamlarını Durduralım!

Baskılara, Savaş ve Sindirme Politikalarına, Erkek Şiddetine Karşı Mücadelemiz Sürüyor, Sürecek!

TMMOB Kariyer.net’e Cinsiyet Ayrımcılığına İlişkin Yazı Gönderdi

Antidemokratik Secim Düzenlemelerine Hayır!

Baharın, Barışın ve Kardeşliğin Bayramı Nevruz Kutlu Olsun!

Ülkemizin ve Coğrafyamızın Geleceğini Tehlikeye Atan Nükleer Macerasından Derhal Vazgeçilmelidir!

DİSK, KESK, TMMOB, TTB: “Güzel Günler İçin 1 Mayıs’a!”

Suriye’ye Emperyalist Saldırıyı Lanetliyoruz

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’li Kadınlar: Güzel Günler İçin Kadınlar 1 Mayıs’a!

Anadolu Üniversitesi Acık Öğretim Fakültesi Dekanlığı’na Acık Mektup

Tüm Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarını 1 Mayıs’ta Alanlara Davet Ediyoruz!

HABERLER

Kadınlar AKP’nin Cinsiyetçi Politikalarına Karşı 8 Mart’ta Alanlardaydı...

Tekrar Yargılanan TMMOB Yöneticilerine Ceza Verildi

Halkevleri TMMOB’ye İade-i Ziyarette Bulundu

TMMOB Heyeti Yapılması Planlanan Termik Santral Sahasında Teknik İncelemede Bulundu

TMMOB Heyeti Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İle Görüştü

Soma Kömür İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan’ın TMMOB üyeliğinden İhracı Mahkeme Tarafından Hukuka Uygun Bulundu

TMMOB, Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu Toplantısına Katıldı

TMMOB’ye Bağlı Odaların Bilgi İşlem Sorumluları Toplantısı Gerçekleştirildi

TMMOB Corum’da Şeker Fabrikaları Mitingine Katıldı

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları

Hakkında Yönetmeliğine İlişkin Açtığımız Davayı Kazandık

22 Nisan’da Sinop’ta Gerçekleştirilecek Olan Nükleer Santral Karşıtı

Miting İçişleri Bakanlığı Tarafından Yasaklandı

1 Mayıs Hazırlıkları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

1 Mayıs 1977 Katliamı’nda Yitirdiklerimiz Kazancı Yokuşu’nda Anıldı

İKK HABERLERİ

TMMOB Bursa İKK: Depremi Unutmayalım, Unutturmayalım

TMMOB Batman İKK: Esentepe Yeşil Alan Olarak Korunmalıdır

TMMOB İzmir İKK: Elektrik Fabrikası Haraç-Mezat Satılamaz

İstanbul İKK: Uyarıyoruz!

Ankara İKK: “Emeğin Yok Sayılmasına, Demokrasinin Gasp edilmesine

Karşı 1 Mayıs’ta Alanlardayız!”

Ankara İKK: “Şeker Fabrikaları Neden Satılmak İsteniyor.” Paneli Yapıldı

Bursa İKK: “Myrleia’da Adalet Yerini Bulacak”

TMMOB İstanbul Şeker Çalıştayı Gerçekleştirildi

TMMOB ve Eskişehir İKK Ortak Toplantısı Gerçekleştirildi

Ankara’da 1 Mayıs Tandoğan Meydanında!

BİLDİRİLER

TMMOB Uluslararası CBS Kongresi 2017 Sonuç Bildirgesi Yayımlandı

YAYINLAR

“Gıda Sanayii & Mühendisler: Fabrika ve Toplumsal Yaşam Deneyimleri

Araştırması” Kitabı Cıktı

DENETLEME KURULU RAPORU

TMMOB Denetleme Kurulu 8. Toplantısını Gerçekleştirdi

Sami Yılmaztürk’ü Kaybettik

İsmet Öztunalı’yı Kaybettik