Rapor

Toplantı No:

3

Toplantı Tarihi:

31.03.2023

Toplantı Yeri:

TMMOB

TMMOB 47. DÖNEM III. DENETLEME KURULU RAPORU

Denetleme Tarihi               : 31 Mart 2023
Denetleme Dönemi           : 01 Ekim 2022 – 31 Aralık 2022
Denetlemeye Katılanlar:     Özgür TOPÇU, Halil İbrahim YİĞİT, Nadir AVŞAROĞLU, İlter ÇELİK, Mehmet Zeki BARUTCU                                                         

Kurulumuz yapmış olduğu toplantıda; Oturum Başkanlığına İlter ÇELİK’i , Oturum Yazmanlığına Nadir AVŞAROĞLU’nu seçmiştir. Denetleme sırasında TMMOB Sayman Üyesi Ekrem POYRAZ, TMMOB Genel Sekreteri Dersim GÜL ve Muhasebe Görevlisi İhsan AYDIN'dan mali konularda gerekli bilgiler alınmıştır.

Denetleme Kurulumuz aşağıda belirtilen hususları tespit etmiştir.

1- Yönetim Kurulu Karar Defteri incelemesinde;

a. Yönetim Kurulu’nun 12 Kasım 2022 – 24 Mart 2023 tarihler arasında 7 (yedi) toplantı yaptığı ve 129 (yüzyirmidokuz) karar aldığı,

b. TMMOB Yönetim Kurulu’nun 24 Aralık 2022 tarih ve 233 sayılı kararı ile Hukuk Danışmanı kadrosuna Ferhat ÇELEPKOLU’nun atandığı,

c. Yönetim Kurulu kararlarının usulüne uygun olarak alındığı ve imzalandığı görülmüştür.

2- Kasa incelenmesi;

31 Mart 2023 tarihi saat 12.00 itibariyle yapılan kasa sayımında, kasada 30 Mart 2023 tarihinden devreden 6.839,04 (altıbinsekizyüzotuzdokuz Türk Lirası dört Kuruş) TL bulunduğu, bu rakamın muhasebe kayıtları ile uygun olduğu ve TMMOB 47. Dönem Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği'nin 10. maddesine titizlikle uyulduğu görülmüştür.

3- Demirbaş Defteri incelemesinde;

Demirbaş Defteri'nin usulüne uygun ve düzenli şekilde tutulduğu görülmüştür.

4-Banka Hesapları incelemesinde;              

Banka mevcutlarına ilişkin hazırlanan tutanak EK-1 dedir.

5- Çek – Senet Hesapları incelenmesinde;

Çek ve senetlerin hesaplarına ilişkin hazırlanan tutanak EK-1 dedir.

6- Defter ve Muhasebe kayıtlarının incelenmesinde;

Muhasebe kayıtlarının ve defterlerin usulüne uygun ve düzenli bir şekilde tutulduğu görülmüştür.

7- Diğer Hususlar;

a. Yapılan incelemede TMMOB 47. Dönem Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği’nin 4.maddesi gereğince yapılan ödemelerin gerçekleşme durumlarını gösteren tabloların Odalara düzenli olarak gönderildiği görülmüştür.

b. 01 Nisan 2022 – 31 Mart 2023 dönemini borçlu kapatacak olan Odalarımızdan borçlarını ivedilikle ödemesinin istenmesine, ödeme yapılmadığı takdirde TMMOB 47.Dönem (01 Nisan 2022 – 31 Mart 2024) Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği’nin 5.maddesi gereği işlem yapılacağının hatırlatılmasına,

c. Oda Denetleme Kurulu Raporları’nın, usulüne uygun ve düzenli olarak Birliğimize gönderilmesi hususunda gerekli özenin gösterilmesi konusunda tüm odalarımıza hatırlatma yapılmasına rağmen Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası, İçmimarlar Odası, Maden Mühendisleri Odası, Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası, Petrol Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Şehir Plancıları Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası’nın düzenleyecekleri denetleme kurulu raporlarını Birliğimize gönderilmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesinin hatırlatılmasına,

karar verilmiştir.

 

EKLER :

  1. Kasa-Banka-Çek-Senet Tutanağı,
  2. TMMOB Kadro Cetveli,
  3. Genel Mizan (01 Nisan 2022 – 31 Aralık 2022 (9 Aylık))
  4. TMMOB 01 Nisan 2022 – 31 Aralık 2022 (9 Aylık) Gerçekleşen Gelir-Gider Bütçesi,
  5. TMMOB Birlik Hissesi Ödenti Çizelgesi (01 Nisan 2022 – 31 Aralık 2022 itibariyle),
  6. Genel Mizan (01 Nisan 2022 – 30 Mart 2023),
  7. TMMOB Birlik Hissesi Ödenti Çizelgesi (01 Nisan 2022 –  30 Mart 2023 itibariyle),
  8. Tapu Fotokopisi,