Toplantı Kararları

Toplantı No:

3

Toplantı Tarihi:

23.07.2022

Toplantı Saati:

14:00

Toplantı Yeri: Makina Mühendisleri Odası

KARAR NO 37: TMMOB Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan TMMOB 47. Dönem Çalışma Programı'nın kabulüne,

KARAR NO 38: Ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları için ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak asgari brüt ücretin 2022 yılı Temmuz itibari ile geçerli olmak üzere 11.200 (on bir bin iki yüz) TL olarak belirlenmesine; Odalarınca belgeli çalışmanın koşul olduğu uzmanlık alanlarında, mesleki deneyimin arandığı alanlarda, şantiye şefliği, sorumlu müdürlük, iş güvenliği uzmanlığı, yapı denetim elemanı, daimi nezaretçi, uzak yol kaptanlığı, çalıştırılması zorunlu personel vb. hizmetlerde asgari ücret uygulanmayacağını, bu durumda olan mühendis, mimar, şehir plancılarının ücretlerinin alınan sorumluluk gereği belirlenen asgari ücretinin üzerinde olmasına,

KARAR NO 39: Giderek büyüyen ekonomik sorunlar ve yüksek enflasyon nedeni ile Birlik çalışanlarının ücretlerinde iyileştirme yapmak üzere Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 40: TMMOB Erzincan İliç Komisyonu’nun Ahmet Kahraman (Çevre MO), Hüseyin Alan (Jeoloji MO), Zuhal Yazıcı (Kimya MO), A. İrfan Türkkolu (Metalurji ve Malzeme MO), İsmail Küçük (Meteoroloji MO), Baki Remzi Suiçmez (Ziraat MO)’dan oluşmasına; A. Deniz Özdemir, Cevahir Efe Akçelik, Ersin Gırbalar, Hüsnü Meydan, Onur Gökulu, Özden Güngör, Utkan Güneş ve Selçuk Uluata’nın komisyondan sorumlu olmalarına,

KARAR NO 41: Erzincan İli, İliç İlçesi Çöpler Köyü mevkiinde, Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından işletilen altın madeni işletmesinde, 21 Haziran 2022 tarihinde siyanürlü çözelti taşıyan boru hattında oluşan yırtılma nedeniyle siyanürün çevreye yayılmasıyla oluşan facia hakkında tüm ilgili ve yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulmasının uygunluğuna,

KARAR NO 42: TMMOB Denetleme Kurulu ve Oda Denetleme Kurulu Üyeleri Ortak Toplantısının 24 Eylül 2022 tarihinde Teoman Öztürk Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirilmesine,

KARAR NO 43: TMMOB Yüksek Onur Kurulu ve Oda Onur Kurulu Üyeleri Ortak Toplantısının 24 Eylül 2022 tarihinde Teoman Öztürk Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirilmesine,

KARAR NO 44: Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konulu çalıştay yapılmasına, çalışmaların yürütülmesi konusunda Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 45: TMMOB Aydın İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Makina Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Sekreteri Mehmet Tunç ERLAÇİN’in atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine, 

KARAR NO 46: TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali ELMA’nın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi tarafından yürütülmesine, 

KARAR NO 47: TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Üyesi Yahya KAYA’nın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi tarafından yürütülmesine, 

KARAR NO 48: TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Makina Mühendisleri Odası Denizli Şube Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sarıca’nın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası Denizli Şubesi tarafından yürütülmesine, 

KARAR NO 49: TMMOB Balıkesir İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Mimarlar Odası Balıkesir Şube Başkanı E. Betül G. DİKİCİ’nin atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi tarafından yürütülmesine, 

KARAR NO 50: TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube Başkanı Alican ÇETİNKAYA’nın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi tarafından yürütülmesine, 

KARAR NO 51: TMMOB Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Ziraat Mühendisleri Odası Kırklareli Temsilcisi Erol ÖZKAN’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Ziraat Mühendisleri Odası Kırklareli Temsilciliği tarafından yürütülmesine, 

KARAR NO 52: TMMOB İskenderun İlçe Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Makine Mühendisleri Odası İskenderun İlçe Temsilcisi Murat Durukan’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makine Mühendisleri Odası İskenderun Temsilciliği tarafından yürütülmesine

KARAR NO 53: TMMOB Gaziantep İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Mimarlar Odası Gaziantep Şube Başkanı Fatma Aslı TEZEL’in atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 54: TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Uncu’nun atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 55: TMMOB Rize İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne İnşaat Mühendisleri Odası Rize İl Temsilcisi Çağrı TATAR’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin İnşaat Mühendisleri Odası Rize İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 56: TMMOB Orman Mühendisleri Odası’nın, 30.06.2022 tarih ve O.2022/922 sayılı, ilgi ekleri ile birlikte Birlik Hisseleri konulu yazışmalarda, TMMOB 47. Olağan Genel Kurulu kararı ile belirlenmiş olan Oda payının ödenmemesinde ısrar edilmesi üzerine TMMOB Orman Mühendisleri Odası’nda TMMOB Ana Yönetmeliği 43. Madde d) fıkrası gereği incelemede bulunmak üzere TMMOB Denetleme Kuruluna çağrıda bulunulmasına, TMMOB Ana Yönetmeliği 46. Maddesi maddesi gereği Oda hakkında İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre işlem yapılmasına, gerekli diğer hukuki ve idari işlemlerde bulunulması konusunda Yürütme Kurulu’na görev ve yetki verilmesine (Yılmaz Çatal’ın Karşı Oyu ile),

KARAR NO 57: TMMOB Gaziantep İl Koordinasyon Kurulu’na Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Özgürlük, Göktürk, Beylerbeyi 8 Şubat ve Karacaoğlan Mahalle sınırları içerisinde bulunan 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı arazisi ile ilgili nazım uygulama ve imar plan revizyonuna değişikliğine yönelik hukuksal işlem başlatılması için yetki verilmesine,

KARAR NO 58: TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu’na Bursa İli, Orhangazi İlçesinde Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Bursa Özel Endüstri Bölgesi olarak ilanına yönelik hukuksal işlem başlatılması için yetki verilmesine,

KARAR NO 59: TMMOB’nin 1973-1980 yılları arasında Başkanlığını yapan Teoman Öztürk’ün aramızdan ayrılışının yıldönümü nedeniyle gazete ilanı verilmesinin uygunluğuna, 

KARAR NO 60: 2022 – 2023 Öğretim Yılı içinde TMMOB Teoman Öztürk Sosyal Tesisi’nde Eylül ayı itibari ile kalacak öğrenciler için katkı payının belirlenmesi için Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 61: TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi Düzenleme Kurulu’na Engin ÇÖRÜŞLÜ (Kimya MO) eklenmesine,

KARAR NO 62: TMMOB hizmet binasında kullanılmak üzere klima alımının uygunluğuna,

KARAR NO 63: Mühendislik Mimarlık Öyküleri 9 Kitabından 1500 adet basılması konusunda Yürütme Kurulune yetki verilmesine,

KARAR NO 64: TMMOB Şehir Plancıları Odası'nın; Konya İli, Meram İlçesi,  1 Mahalle Ferit Paşa Caddesi No 60/6, 994 Ada 155 Parsel numaralarında bulunan taşınmazın satın alım ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Ayhan ERDOĞAN (TC Kimlik No *), TMMOB Şehir Plancıları Odası Konya Şube Yönetim Başkanı Osman ÖRS (TC Kimlik No -) ve TMMOB Şehir Plancıları Odası Konya Şube Yönetim Kurulu Üyesi Veli Sinan Yılmaz'ın (TC Kimlik No 2-) münferiden yetkilendirilmeleri yönlü talebin uygunluğuna,

KARAR NO 65: Avrupa Mühendisi (EUR-ING) belgesi için başvuran Jeoloji Mühendisi Levent KILIÇ'a Avrupa İzleme Komitesi'nin red kararının bildirilmesine,

KARAR NO 66: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,

Bosna Hersek uyruklu Makina Mühendisi Usama ABDULTAWAB, Azerbaycan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Anwarshah HASANI, Azerbaycan uyruklu Gemi İnşaat ve Gemi Makinaları Mühendisi Kamran NOVRUZOV, Pakistan uyruklu Elektrik Elektronik Mühendisi Abdul Ahad KHAN, Afganistan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Abid Saleem HABIB, Türkmenistan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Jemshit ISKANDEROV,

KARAR NO 67: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 13 Ağustos 2022 günü Saat 14:00'de yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

 

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Ekrem POYRAZ, Hülya KÜÇÜKARAS, Cevahir Efe AKÇELİK, Şükrü AKÇADAĞ, Mustafa ZORLU, Feramuz AŞKIN , Yusuf SONGÜL, Turğay ERKAN (Katılmadı), M.Hanze GÜRKAŞ, Ö. Ersin GIRBALAR, Onur GÖKULU, Hüsnü MEYDAN, Utkan GÜNEŞ, İsmail KÜÇÜK(Katılmadı), A. Mücella YAPICI, Yılmaz ÇATAL(Katılmadı), Yüksel KURT(Katılmadı), Ayşegül ORUÇKAPTAN, Orhan SARIALTUN(Katılmadı), Esen Leyla İMREN, Özden GÜNGÖR