Toplantı Kararları

Toplantı No:

12

Toplantı Tarihi:

04.02.2023

Toplantı Saati:

14:00

TOPLANTI YERİ: TMMOB Makina Mühendisleri Odası

KARAR NO 263: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimine yönelik olarak Birliğimizin görüş, öneri ve taleplerini içeren TMMOB Seçim Bildirgesi gündemi ile TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda Başkanları Ortak Toplantısı ve TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri ile İl/İlçe Koordinasyon Kurulu Sekreterleri Ortak Toplantısı düzenlenmesine, toplantı tarihi ve organizasyonu konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 264: 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Gününe yönelik olarak ülke çapında İl/İlçe Koordinasyon Kurulları aracılığı ile kitlesel basın açıklamaları ve etkinlikler yapılmasına, Birlik düzeyinde gerçekleştirilecek etkinlikleri hazırlamak üzere Yürütme Kuruluna görev verilmesine,

KARAR NO 265: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yapılacak etkinliklerde yer alınması ve basın açıklaması yapılması konusunda hazırlıkları yapmak üzere TMMOB Kadın Çalışma Grubuna görev verilmesine,

KARAR NO 266: Ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının güncel sorunları ve işsizlik konusunda çalışma yapmak ve gerekli girişimlerde bulunmak üzere Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 267: 21 Ocak 2023 tarih ve 32080 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sakarya ili, Karasu ilçesinde bulunan bazı alanların Endüstri Bölgesi ilan edilmesi hakkındaki 20 Ocak 2023 tarih ve 6719 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına karşı dava açılmasına,

KARAR NO 268: TMMOB Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyeleri hakkında disiplin süreci başlatılmasına yönelik Yönetim Kurulumuzun 12 Kasım 2022 tarihli toplantısında alınan 186 sayılı karara ilişkin olarak ekte yazılı gerekçe ile Oda Onur Kuruluna başvurulmasına ve disiplin sürecinin yürütülmesi aşamasında her türlü işlem ve itirazda bulunmak üzere Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 269: TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Genel Kurul Toplantı Yönetmeliğinin Resmi Gazete'de yayımlanmaksızın Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne,

KARAR NO 270: UYAP Kurum Portalı başvurusu için yapılan gerekli işlemlerin uygunluğuna,

KARAR NO 271: TMMOB Burdur İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Jeoloji Mühendisleri Odası Burdur Temsilcisi Servet Cevni’nin atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Jeoloji Mühendisleri Odası Burdur Temsilciliği tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 272: TMMOB Konya İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Mimarlar Odası Konya Şube Yönetim Kurulu Başkanı Armağan Güleç Korumaz’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Mimarlar Odası Konya Şubesi tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 273: TMMOB Malatya İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Malatya İl Temsilcisi Bektas Tatar’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Malatya İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 274: TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kuruluna, Mersin ili, Yenişehir ilçesi, Çiftlikköy mahallesi, 10293 ada, 1 parsel için verilen yapı ruhsatına karşı dava açmak için yetki verilmesine,

KARAR NO 275: TMMOB Rize İl Koordinasyon Kurulunun 27 Ocak 2023 tarih 2023/3 sayılı yazısı üzerine Birlik hesabında bulunan miktarın bina için kullanılmak üzere gönderilmesine,

KARAR NO 276: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe itirazı devam eden Odaların Yönetim Kurulu Başkanları ile toplantı yapılmasına,

KARAR NO 277: TMMOB Enerji Çalışma Grubunun önerisi doğrultusunda Enerji Neden Pahalı başlıklı Çalıştay gerçekleştirilmesine, tarihin belirlenmesi, etkinlik organizasyonu ve harcamalar konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 278: TMMOB Kadın Sempozyumunun 15 Nisan 2023 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesine, etkinlik organizasyonu ve harcamalar konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 279: TMMOB Teoman Öztürk Sosyal Tesisi konferans salonu kullanım bedeli, kantin ve yemekhane hizmetleri bedellerine ilişkin tarifenin ekteki şekliyle kabulüne,

KARAR NO 280: TMMOB Teoman Öztürk Sosyal Tesisi için Karçal firması ile yapılan Destek Hizmeti Alımı Sözleşmesi ile tesisin diğer bakım (asansör, periyodik bakım, yangın tüpleri vb) sözleşmelerinin yenilenmesi için Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 281: TMMOB Teoman Öztürk Sosyal Tesisi yangın algılama sisteminin kontrol, bakım ve tamiratının yapılması konusunda Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 282: Birlik hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 (bir) adet tarayıcı alınması konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,             

KARAR NO 283: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bildirilmesine,

İran uyruklu Mimar Abbas RIAZIBEIDOKHTI, Arnavutluk uyruklu Elektrik Elektronik Mühendisi Treisi NAKU, Filistin uyruklu İçmimar Alaa ABDULLAH,

KARAR NO 284 Aşağıda isimleri yazılı mühendislerin Avrupa Mühendisi (EUR-ING) belgesi başvurularının, Ulusal İzleme Komitesi görüşleri doğrultusunda uygun bulunduğunun Avrupa İzleme Komitesi'ne bildirilmesine,

Elektrik Elektronik Mühendisi Cihan KARAMAN,

KARAR NO 285: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 3 Mart 2023 Cuma günü Saat 16:00'da yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

 

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Ekrem POYRAZ, Hülya KÜÇÜKARAS, Cevahir Efe AKÇELİK, Şükrü AKÇADAĞ, Mustafa ZORLU, Feramuz AŞKIN, Yusuf SONGÜL, Turğay ERKAN, M.Hanze GÜRKAŞ, Şevket DEMİRBAŞ, Ö. Ersin GIRBALAR(Katılmadı), Onur GÖKULU, Hüsnü MEYDAN, Utkan GÜNEŞ, Deniz ÖZDEMİR, A. Mücella YAPICI(Katılmadı), Yılmaz ÇATAL(Katılmadı), Rüştü ÖZTÜRK, Ayşegül ORUÇKAPTAN, Orhan SARIALTUN, Esen Leyla İMREN, Özden GÜNGÖR