Toplantı Kararları

Toplantı No:

19

Toplantı Tarihi:

15.07.2023

Toplantı Saati:

14:30

Toplantı Yeri:

TMMOB

KARAR NO 354: Ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları için ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak asgari brüt ücretin Birliğimiz tarafından belirlenemeyeceğine yönelik sonuçlanan olumsuz mahkeme kararları ve yetkilerimize yönelik gelişen müdahaleler üzerine TMMOB ve Odalar tarafından ortak basın açıklaması yapılmasına, konuyla ilgili kamuoyunun oluşturulmasına yönelik bir mücadele kampanyası başlatılmasına, gerekli iş ve işlemler konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 355: TMMOB’nin 1973-1980 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Teoman Öztürk’ün aramızdan ayrılışının yıldönümü olan 11 Temmuz 2023 tarihinde gazete ilanı verilmesinin uygunluğuna,

KARAR NO 356: TMMOB Meslek İçi Eğitim Mevcut Durum Analiz Raporu Çalıştayının 22 Temmuz 2023 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmesine,

KARAR NO 357: TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kuruluna, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.03.2023 tarih ve 446 sayılı kararıyla onaylanan Bursa İli, Mustafakemalpaşa İlçesi, Güllüce Mahallesi,1119-2660-2662-2664-2764-2812-2814-2815-2824-2826-2925-2926 Parsellere İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına karşı dava açmak için yetki verilmesinin uygunluğuna,       

KARAR NO 358: TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kuruluna, Mustafakemalpaşa Belediye Meclisi’nin 06.02.2023 tarih ve 40 sayılı kararı ile bunu uygun bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.03.2023 tarih ve 454 sayılı kararıyla onaylanan Bursa İli, Mustafakemalpaşa İlçesi, Güllüce Mah. 1119-2660-2662-2664- 2764- 2812-2814-2815-2824-2826-2925-2926 Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına karşı dava açmak için yetki verilmesinin uygunluğuna,

KARAR NO 359: TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kuruluna, Uludağ Alan Planları, Başkanlığı ve Komisyonu ile ilgili Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliklere karşı dava açmak için yetki verilmesine,

KARAR NO 360: TMMOB Sanayi Kongresi Düzenleme Kuruluna Hasan Küçük (Kimya MO) eklenmesine,

KARAR NO 361: 8 Aralık 2008 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, 7 Ocak 2021 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarının Eğitim ve Denetimlerine Dair Tebliğ kapsamında;

15 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere EKB Kartı ve Enerji Kimlik Belgesi Eğitimi ücretinin 4000 TL olarak belirlenmesine,

KARAR NO 362: TMMOB çalışanlarının ücretlerinde ve sosyal yardımlarda Temmuz ayı itibari ile geçerli olmak üzere %34 artış yapılmasına,

KARAR NO 363: TMMOB Basın Danışmanı kadrosunda çalışan Mutlu Arslan’ın iş akdinin feshedilmesine, yasal haklarının ödenmesine, TMMOB'deki çalışma süresi boyunca örgütümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür edilmesine,

KARAR NO 364: TMMOB Basın Danışmanı kadrosuna Aylin Alçay Sepetoğlu’nun alınmasına, ücretinin belirlenmesi konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 365: Aşağıda isimleri yazılı mühendislerin Avrupa Mühendisi (EUR-ING) belgesi başvurularının, Ulusal İzleme Komitesi görüşleri doğrultusunda uygun bulunduğunun Avrupa İzleme Komitesi'ne bildirilmesine,

Elektrik Elektronik Mühendisi Mustafa AYDEMİR,

KARAR NO 366: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,

Kenya uyruklu İnşaat Mühendisi Omar Abdulkadir AHMED, Türkmenistan uyruklu Maden Mühendisi Begli NAZAROVA, İran uyruklu İçmimar Parsa JAVAHERIAN,  

KARAR NO 367: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunmadığının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,

Türkmenistan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Ata NIYAZOV, Cezayir uyruklu Bilgisayar Mühendisi Inas TALHI,

KARAR NO 368: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının  5 Ağustos 2023 Cumartesi günü Saat 14:30'da yapılmasına,

 

KARAR VERİLDİ.

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Ekrem POYRAZ (Katılmadı), Hülya KÜÇÜKARAS, Cevahir Efe AKÇELİK, Şükrü AKÇADAĞ, Mustafa ZORLU, Feramuz AŞKIN, Yusuf SONGÜL, Turğay ERKAN, M.Hanze GÜRKAŞ, Şevket DEMİRBAŞ, Ö. Ersin GIRBALAR, Onur GÖKULU(Katılmadı), Hüsnü MEYDAN, Utkan GÜNEŞ, Deniz ÖZDEMİR, Tevfik TERZİ, Yılmaz ÇATAL (Katılmadı), Rüştü ÖZTÜRK, Ayşegül ORUÇKAPTAN, Orhan SARIALTUN, Esen Leyla İMREN, Özden GÜNGÖR