Toplantı Kararları

Toplantı No:

21

Toplantı Tarihi:

26.08.2023

Toplantı Saati:

14:30

TOPLANTI YERİ: TMMOB Mimarlar Odası

KARAR NO 385: 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Gününün, üyelerimizin ve meslek alanlarımızın sorunlarını ve çözüm önerilerimizi kamuoyu gündemine taşımak amacıyla hazırlıklarını yaptığımız TMMOB Kampanyası kapsamında İl ve İlçe Koordinasyon Kurullarımız aracılığı ile kitlesel basın açıklamaları ve etkinlikler yapılarak kutlanmasına,

KARAR NO 386: TMMOB’nin kuruluş yıldönümü olan 18-22 Ekim Mühendislik ve Mimarlık Haftasının üyelerimizin ve meslek alanlarımızın sorunlarını ve çözüm önerilerimizi kamuoyu gündemine taşımak amacıyla hazırlıklarını yaptığımız TMMOB Kampanyası kapsamında İl ve İlçe Koordinasyon Kurullarımız aracılığı ile kitlesel basın açıklamaları ve etkinlikler yapılarak kutlanmasına,

KARAR NO 387: Erzincan İliç Çöpler altın madeni kapasite artırımı için Erzincan Valiliği tarafından verilen ÇED Gerekli Değildir Kararına karşı dava açılmasına,

KARAR NO 388: Cumhuriyetin 100. Yılında Kamusal Politikalar Sempozyumu’nun 28 Ekim 2023 Cumartesi günü Ankara’da gerçekleştirilmesine,

KARAR NO 389: TMMOB Eğitim Sempozyumu’nun 4 Kasım 2023 Cumartesi günü Ankara’da gerçekleştirilmesine,

KARAR NO 390: TMMOB Maden Mühendisleri Odası’nın, Adana Şube hizmetlerinde kullanımak üzere, tapuda Adana ili Seyhan ilçesi, Reşatbey mahallesi, Cumhuriyet caddesi, No: 36/1, 1427 Ada, 229 No’lu parselde bulunan taşınmazın Oda adına satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için TMMOB Maden Mühendisleri Odası Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Recai Can (TC No:...) ve Adana Şube Yönetim Kurulu II. Başkanı Serdal Özbek’e (TC No:...) müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna,

KARAR NO 391: TMMOB Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur Kurulu Üyeleri ile TMMOB çalışanları için yapılan grup ferdi kaza sigortasının yenilenmesi konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 392: TMMOB Teoman Öztürk Sosyal Tesisi için ihtiyaç olan yatak, yorgan, mini buzdolabı, nevresim takımı ve manyetik kapı kartı alınması konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 393: EE Avrupa Mühendislik Eğitimi Veri Tabanı değerlendirme ücretinin 400 Euro olarak belirlenmesine,

KARAR NO 394: Aşağıda isimleri yazılı mühendislerin Avrupa Mühendisi (EUR-ING) belgesi başvurularının, Ulusal İzleme Komitesi görüşleri doğrultusunda uygun bulunduğunun Avrupa İzleme Komitesi'ne bildirilmesine,

Makina Mühendisi Eyüp Sami SOYTEKİN, Makina Mühendisi Metin TINAY,

KARAR NO 395: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,

Etiyopya uyruklu Elektronik Mühendisi Hairu Fetu MOSSA, Yunanistan uyruklu Elektrik Mühendisi Mechmet AMET, Suriye uyruklu Mimar Moustafa GHAZAL, Azerbaycan uyruklu Makina Mühendisi İlkin SHAHBOZOV,

KARAR NO 396: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının  16 Eylül 2023 Cumartesi günü Saat 14:30'da yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Ekrem POYRAZ(Katılmadı), Hülya KÜÇÜKARAS, Cevahir Efe AKÇELİK(Katılmadı), Şükrü AKÇADAĞ(Katılmadı), Mustafa ZORLU(Katılmadı), Feramuz AŞKIN(Katılmadı), Yusuf SONGÜL, Turğay ERKAN, M.Hanze GÜRKAŞ, Murat FIRAT(Katılmadı), Ö. Ersin GIRBALAR, Onur GÖKULU, Hüsnü MEYDAN, Utkan GÜNEŞ(Katılmadı), Deniz ÖZDEMİR, Mücella YAPICI(Katılmadı), Yılmaz ÇATAL(Katılmadı), Rüştü ÖZTÜRK, Ayşegül ORUÇKAPTAN, Orhan SARIALTUN, Esen Leyla İMREN, Özden GÜNGÖR